Sökning: "de vanligaste organisationsformen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden de vanligaste organisationsformen.

 1. 1. Skolpengen och skollokaler - En studie om kommunernas resursfördelning till skolor, vilka skillnader det finns och förhållandet mellan lokalersättningen och det totala bidraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Johan Östberg; Frans Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Skolpeng; lokalersättning; internhyra; hyresättningsprincip; organisationsform; självkostnadshyra; fastighetsförvaltning; kommunala skolor; fristående huvudmän; genomsnittsprincip; lokalkostnader; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Background: The reforms of schools in the early 1990s meant decentralization of responsibility within the Swedish school system. The goal was to create freedom of choice and promote competition between public schools and at the same time make it possible for independent principals to establish new schools through a public resource allocation system funded mostly from the municipalities and the taxbase. LÄS MER

 2. 2. Inkomstbeskattning av ideella föreningar - fördjupning angående hävdvunnen finansieringskälla

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jonas Fredriksson; [2007]
  Nyckelord :ideell förening; allmännyttig; inkomstbeskattning; hävd; hävdvunnen finansieringskälla; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom den ideella sektorn i Sverige är den ideella föreningen den vanligaste organisationsformen. Genom att anta stadgar och utse en styrelse blir den ideella föreningen en juridisk person. LÄS MER