Sökning: "deadly prognosis"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden deadly prognosis.

 1. 1. Behandling av felin infektiös peritonit : en uppdatering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Pettersen; [2014]
  Nyckelord :felin infektiös peritonit; FIP; behandling; feline infectious peritonitis; treament;

  Sammanfattning : Felin infektiös peritonit (FIP) är en dödlig sjukdom hos katter som orsakas av felint coronavirus (FCoV). Sjukdomen är ett stort problem inom veterinärmedicinen då det i dagsläget inte finns någon effektiv behandling. LÄS MER

 2. 2. Värdighet i väntan på döden : En kvalitativ litteraturstudie om upplevelser av värdighet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Michaela Dahlqvist; Josefine Gustafsson; [2011]
  Nyckelord :deadly prognosis; dignity; experiences; qualitative manifest content analysis; women; dödlig prognos; kvalitativ manifest innehållsanalys; kvinnor; upplevelser; värdighet;

  Sammanfattning : Då en människa drabbas av obotlig sjukdom med dödlig prognos förändras livet på många plan. Vetskapen att en för tidig död väntar leder till en mångfald av känslor och i denna livssituation blir upplevelsen av värdighet central. LÄS MER