Sökning: "deaf"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet deaf.

 1. 1. Röstkvalitet och prosodiska aspekter hos postlingualt döva vuxna med cochleaimplantat

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johanna Mörck; Amanda Danielsson; [2021-02-03]
  Nyckelord :cochleaimplantat; postlingual dövhet; röstkvalitet; prosodiska aspekter; vuxna.; cochlear implants; postlingual deafness; voice quality; prosodic aspects; adults.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate whether there was any difference in voice quality and some prosodic aspects in a group of postlingually deaf adults with cochlear implants compared to a control group with normal hearing. A total of 42 participants, evenly distributed in a matched experimental and control group, was included. LÄS MER

 2. 2. HÖRSELVÅRDENS MOTTAGANDE AV DÖVA NYANLÄNDA BARN OCH UNGDOMAR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Rödin; Shana Ayoub; [2020-09-16]
  Nyckelord :nyanlända; döva; barn; ungdomar; mottagande; hörselpedagog; hörselteam; migrants; deaf; children; adolescents; reception; hearing team; hearing educator;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this interview study is to investigate how deaf migrant children/ adolescents and their families are received by hearing teams for children and youth within the hearing services in a Swedish region called Västra Götaland. The aim is also to get a clearer picture of what their need for support looks like. LÄS MER

 3. 3. Konflikten om naturreservat och naturvårdsavtal : är skogen en hållbar resurs som alla ska ha tillgång till?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sara Adlers; Kajsa Fröberg; [2020]
  Nyckelord :beslutsteori; hållbar produktion; hållbar utveckling; kommunikation; skog; skogsägande; äganderätt;

  Sammanfattning : Äganderätt är en del av skogsägande som för många människor är betydelsefullt. Det är värden som inte går att betala för, eftersom ingen ersättning kan täcka känslomässiga värden som ibland under lång tid har byggts upp. LÄS MER

 4. 4. Att kunna göra sin röst hörd : en fallstudie om vuxnas synsätt på dövblinda barns kommunikation

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ulrica Broddstedt; [2020]
  Nyckelord :case study; congenital deaf-blindness; dialogue; perspective; utterance;

  Sammanfattning : The thesis is written in Swedish. Severe congenital impairments make communication challenging. Adults’ approach is crucial, in order to enable the child to make itself heard and understood and to use "a voice of its’ own". LÄS MER

 5. 5. Utveckling av en kroppsburen taktil hörenhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Anton Mellgren; [2020]
  Nyckelord :Design; taktil hörsel; formgivning; produktutveckling; designprocess;

  Sammanfattning : The report “User adaptation of tactile hearing aids” written by Anton Mellgren describes a product development project in the course: Bachelor thesis for the engineering program innovation technology and design MSGC12 at Karlstad University. The work follows the product development process in the phases project planning, feasibility study, specification, concept generation, concept selection, construction and project completion have been completed. LÄS MER