Sökning: "deaf"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet deaf.

 1. 1. HÖRSELVÅRDENS MOTTAGANDE AV DÖVA NYANLÄNDA BARN OCH UNGDOMAR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Rödin; Shana Ayoub; [2020-09-16]
  Nyckelord :nyanlända; döva; barn; ungdomar; mottagande; hörselpedagog; hörselteam; migrants; deaf; children; adolescents; reception; hearing team; hearing educator;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this interview study is to investigate how deaf migrant children/ adolescents and their families are received by hearing teams for children and youth within the hearing services in a Swedish region called Västra Götaland. The aim is also to get a clearer picture of what their need for support looks like. LÄS MER

 2. 2. Att kunna göra sin röst hörd : en fallstudie om vuxnas synsätt på dövblinda barns kommunikation

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ulrica Broddstedt; [2020]
  Nyckelord :case study; congenital deaf-blindness; dialogue; perspective; utterance;

  Sammanfattning : The thesis is written in Swedish. Severe congenital impairments make communication challenging. Adults’ approach is crucial, in order to enable the child to make itself heard and understood and to use "a voice of its’ own". LÄS MER

 3. 3. Humor as a Mirroring Self- Reflection : A Case study of a subversive Deaf Humor Aiming the Spotlight at the Hearing Majority

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Forum för genusvetenskap och jämställdhet

  Författare :Audrone Cirkelyte; [2020]
  Nyckelord :Deaf humor; Humor theories; Otherness; Deaf culture; Deaf identity; Disability; Intersectional gender studies;

  Sammanfattning : Humor builds the ground to share the common and the uncommon, to ease the uneasiness, to laugh at oneself and the other. It is amusing and rebellious, revealing the obvious from the obscure and challenging the unchallenged. LÄS MER

 4. 4. None are so deaf as those who would not hear : identifying where, who, and how the coal industry influences Australian federal energy policies

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Martin Fox; [2020]
  Nyckelord :Sustainability Science; Sustainable Transitions; Fossil-fuel Hegemony; Decarbonisation; Australian Federal Government; Environmental Governance; Ecological Resilience; Social Sciences;

  Sammanfattning : The widespread consequences of climate change are becoming more and more evident around the world and are raising crucial awareness to world leaders that a sustainable transition is direly needed to mitigate against disastrous climatic events. In Australia, in early 2020, these events took the form of some of the most devastating and largest forest fires the country has ever seen. LÄS MER

 5. 5. Stigmatisering av äldre döva : i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Eva Larsson; Eric Johansson; [2020]
  Nyckelord :Elderly; Deaf; Elderly care; Audism; Hearing norm; Discrimination; Äldre; Döva; Äldreomsorg; Audism; Hörandenorm; Diskriminering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att uppmärksamma äldre döva. Genom kvalitativa undersökningar belysa äldre dövas tankar och farhågor om att åldras och eventuellt vara i behov av äldreomsorg, utifrån perspektiven social konstruktion och stigmatisering. LÄS MER