Sökning: "deaf"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet deaf.

 1. 1. TECKENSPRÅK ELLER TALAT SPRÅK? En litteraturstudie om språkutveckling och val av kommunikationsmedel för barn med cochleaimplantat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jessica Rydz; Caroline Olofsson; Beatrice Holmqvist; [2019-06-14]
  Nyckelord :Cochleaimplantat; Prelingual; Döv; Barn; Språkutveckling; Teckenspråk; Cochlear implants; Deaf; Child; Language development; Sign language;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study was to clarify how the language development in children withcochlear implants is affected by spoken language and different types of signed languageaccording to existing research, and to briefly look into how the CI-teams in Sweden workregarding this matter.Research method: The literature review is based on scientific studies published 2008–2018and found via PubMed, Scopus and Cinahl. LÄS MER

 2. 2. Leave no one behind; C4D and the Humanitarian Sector’s Involvement with the Deaf Community in Sub Saharan Africa. Focus on the Republic of Congo and Senegal.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emanuel Bissila Foukou; [2019]
  Nyckelord :Communication for Development; Sexual and Reproductive Health; ; Participation; Deaf Community; Sign language; Humanitarian Sector; Senegal; Republic of Congo;

  Sammanfattning : This paper deals with the Deaf community in sub-Saharan Africa, with particular focus on the Republic of Congo, and Senegal. It explores how the humanitarian sector is reaching out to this community, especially regarding Sexual and Reproductive Health. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet i förskolan för barn med hörselnedsättning. En kvalitativ studie om hur personal i förskola arbetar med delaktighet för barn med hörselnedsättning i integrerade miljöer.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Åsa Mellin; [2019]
  Nyckelord :integration; deaf; hearing loss; inclusion; participation; teacher; preschool;

  Sammanfattning : Integrering handlar om att försöka skapa ett samhälle för alla där individers olikhet inte ses som något problem. Begreppet har kritiserats då det anses fokusera på normalisering. LÄS MER

 4. 4. Implementation of an 8-bit Dynamic Fixed-Point Convolutional Neural Network for Human Sign Language Recognition on a Xilinx FPGA Board

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Ricardo Núñez-Prieto; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Computer Vision; Machine Learning; Convolutional Neural Networks; FPGA; Sign Language Recognition; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goal of this thesis work is to implement a convolutional neural network on an FPGA device with the capability of recognising human sign language. The set of gestures that the neural network can identify has been taken from the Swedish sign language, and it consists of the signs used for representing the letters of the Swedish alphabet (a.k.a. LÄS MER

 5. 5. Litteratursamtal i kontaktzonen : Praktik, identitet och språk i en teckenspråkig bokcirkel

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Zahra Zandieh; [2019]
  Nyckelord :Sign language; Group reading; Ethnography; Deaf culture; Literacy practice; teckenspråk; läsecirklar; etnografi; dövkultur; litteracitetspraktik;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis was to study literacy practices in a reading group of nine women discussing fiction in Swedish sign language. The following research questions were examined: What patterns of action have taken form in this practice and what meaning is attributed to these patterns? How can this reading group be understood in the light of Päivi Fredäng’s research on identity and cultural changes in the Swedish Deaf world? How do the participants handle using two different languages and modalities during the discussions, and to what extent can this be understood using Mary Louise Pratts concept contact zone? Finally, the last question aims to explore the reasons behind the very scarce number of reading groups in Sweden discussing fiction in sign language. LÄS MER