Sökning: "deafblindness"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet deafblindness.

 1. 1. Att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning - vad spelar hörseln för roll?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jenny Widmark; [2021-10-01]
  Nyckelord :kombinerad syn- och hörselnedsättning; dövblindhet; hörapparater; hörhjälpmedel; synhjälpmedel; information- och kommunikationsteknik; information; kommunikation; orientering och förflyttning; dual sensory loss; deafblindness; hearing aids; assistive listening devices; assistive vision devices; information- and communication technology; information; communication; orientation and mobility;

  Sammanfattning : Background: People with Usher type 2 have congenital hearing loss and acquired progressive visualimpairment, which usually presents itself in adolescence. Previous studies have demonstrated thatinformation, communication, orientation and mobility as well as psychosocial well-being are affected whenliving with combined vision- and hearing loss. LÄS MER

 2. 2. Vibraesthetics of Music : The design of BEATHOVEN: a haptic device for enjoying music through vibrotactile sensations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Adam Mattsson; Martin Åhlén; [2021]
  Nyckelord :Vibraesthetics; Haptics; Music; Vibrotactile Experience; Product Design; Industrial Design Engineering; Human-Centered Design; Design-Driven Innovation; Artistic Research; Inclusive Design; Vibroestetik; Haptik; Musik; Vibrotaktila upplevelser; Produktdesign; Teknisk design; Människocentrerad design; Design-driven innovation; Estetiskt utforskande; Inkluderande design.;

  Sammanfattning : The project has the purpose of designing and developing a wearable haptic device for experiencing music through tactile vibrations on the body, and the result is the product concept BEATHOVEN and a completely new way of experiencing music.  Music is powerful, it touches our soul and gives form to our emotions. LÄS MER

 3. 3. Feeling Connected – Supporting remote non-verbal communication for infants born with Deafblindness

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Alexandra Veskoukis; [2020]
  Nyckelord :Interaction design; Assistive communication; Non-verbal communication; Haptic communication; Deafblindness; Autonomy;

  Sammanfattning : The purpose of this design project is to propose qualities in communication that could be considered when developing an assistive communication device for infants with Deafblindness in order to make the infant feel connected to the context and for the caregiver to feel connected to the infant, without having physical contact.In order to investigate the problem definition, What qualities could a device have that supports remote interpersonal non-verbal communication? and the two sub-questions: How can the device instill a sense of security, safety and support? and: How can an infant with Deafblindness sense communication?, human-centred design methods were used through a double diamond process. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av designkoncept för Monitor: : Ett hjälpmedel för dövblinda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Moa Lundfeldt; [2018]
  Nyckelord :deaf-blindness; human centered; semantics; sensory functions; tactile interaction; dövblindhet; användarcentrerad; semantik; sensoriska funktioner; taktil interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med projektet var att utveckla ett designkoncept för Monitor. Monitor är ett hjälpmedel för personer med nedsatt hörsel eller dövblindhet som utvecklats av Pariception AB. Projektets problemställning omfattade att ta fram en design som var användarvänlig, ergonomisk, användarcentrerad och anpassad till Pariception som varumärke. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om personer med medfödd dövblindhets kunskapsutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Ulrika Granström; [2014]
  Nyckelord :medfödd dövblindhet; kommunikation; specialkompetens; språkutveckling; utvecklingszon;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att visa att personer med medfödd dövblindhet är beroende av  omgivningens kunskap om medfödd dövblindhet och vilja till kommunikation för att de ska få möjlighet att själva utveckla sin egen personlig utveckling. Efter sju kvalitativa intervjuer visar resultaten på att det beror på vilka kompetenser personerna runt om personen med medfödd dövblindhet har, som kan vara avgörande för en kunskaps- och kommunikationsutvecklingen. LÄS MER