Sökning: "debatt"

Visar resultat 1 - 5 av 1730 uppsatser innehållade ordet debatt.

 1. 1. Video eller våld? Teknik och innehåll i 80-talets videovåldsdebatt.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Mathias Ek; [2023-06-28]
  Nyckelord :video; kulturpolitik; vetenskap; medieteknik; debatt; våld;

  Sammanfattning : Abstract: In the early 1980s video violence sparked controversy and set a clear example of how new media technology can cause debate in both the public and the political realm. In disagreement on how the technology related to the content it made available, video was depicted as both threat and possibility, raising questions about the medium’s role in society. LÄS MER

 2. 2. Vargen – ”en syndabock för större socioekonomiska problem” : en kritisk diskursanalys av nyhetsrapporteringen av varg på lokal och rikstäckande nivå

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Märtha Lindberg; [2023]
  Nyckelord :diskursanalys; landsbygd; media; varg; representationer;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att kritisk granska och analysera nyhetsrapporteringen av rovdjursdiskursen för att urskilja hur olika maktstrukturer mellan stad och land syns och reproduceras i porträtteringen. Särskilt fokus ligger i den mediala bilden av landsbygd i vargfrågan där traditionella diskurser om landsbygd kan reproduceras snarare än utmanas i frågan. LÄS MER

 3. 3. Det jäktade samhället : Ett empiriskt test av accelerationsteorins påståenden om ökande levnadstakt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Anund; Albin Schylander; [2023]
  Nyckelord :social acceleration; levnadstakt; tidsdagbok; tidsgeografi;

  Sammanfattning : Hartmut Rosas teori om social acceleration får mycket uppmärksamhet för tillfället. Accelerationsteorin, som den också kallas, driver tesen att modernitet bäst definieras som samhällen där allting av nödvändighet befinner sig i ständig acceleration. LÄS MER

 4. 4. Blanknings effekt på avvikelseavkastning : En studie om marknadsreaktioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Svensson; Ludvig Rex Nygård; [2023]
  Nyckelord :Blankningsgrad; avvikelseavkastning; resultatannonsering; resultatöverraskning;

  Sammanfattning : Mellan åren 2020 och 2022 har blankningsaktiviteten på svenska marknaden ökat markant. Detta har följts av en medial debatt om hur blankning påverkar den svenska kapitalmarknaden. Forskning på ämnet är relativt daterad samt mycket begränsad vad gäller den svenska marknaden. LÄS MER

 5. 5. Skogens produkter och dess rykte : konsumenters attityder till förnybara engångsartiklar och dess industriella sektor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Thule Grubbström; Vera Janlert; [2023]
  Nyckelord :attityder; bioekonomi; enkät; enkätundersökning; förnybara produkter; hållbarhet; hållbar konsumtion; hållbar utveckling; konsumtion; papperspåsar; skog; skogsbruk; skogsindustrin;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna och hållbarhetsfrågan kopplat till skogsnäringen har gett upphov till en del av skogsdebatten, där mål kring bioekonomi ligger i konflikt med att avsätta mer skog till förmån för biologisk mångfald. Förnybara produkter tillverkade av skoglig råvara har en roll i denna debatt, och är idag ett kontroversiellt ämne. LÄS MER