Sökning: "debatt"

Visar resultat 1 - 5 av 1653 uppsatser innehållade ordet debatt.

 1. 1. Arbetarklassens ”Paradise Hotel” : en kritisk diskursanalys av klasskonstruktioner och populärkulturens Reality-TV

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Lisa Helgertz; Agnes Jörlin; [2022]
  Nyckelord :Ful-finkultur; reality-tv; klass; smakdistinktioner; kapital; moral; intimitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Reality programmet Paradise hotel skapade stor debatt om formatet som sådant efter misstänkta sexuella övergrepp 2021. Skeendet fick stor plats på samtalsagendan såväl som på etablerade kultursidor. Frågor väcktes om reality-formatets lämplighet och huruvida det är en del av populärkulturen, som är värd att bevara eller förändra. LÄS MER

 2. 2. Invasivitetsbedömning av Svenska stadsträd : med utgångspunkt i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anders Rundlöf; [2022]
  Nyckelord :Stadsträd; invasivitet; spridningsförmåga; spridningsbarriär;

  Sammanfattning : Exotiska stadsträdsarter används allt mer ofta inom nutida landskapsarkitektur för att tillhandahålla flera viktiga ekosystemstjänster i staden. Det pågår dock en livlig debatt om det är säkert att använda exotiska träd på detta sätt, och vissa vanliga stadsträdsarter förekommer på listor över invasiva växter. LÄS MER

 3. 3. Synliggör distansundervisning att pojkar curlas? : En undersökning av sambandet mellan etableringen av svensk distansundervisning och utvecklingen mellan flickors och pojkars inrapporterade betygspoäng på de obligatoriska nationella proven i gymnasiet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Marica Wennman; Sofia Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Difference-in-Difference-in-Differences; Distansundervisning; Flickor; Genomsnittsbetyg; Könssegregation; Obligatoriska nationella prov; Pojkar; Underkända betyg; Welchs approximation;

  Sammanfattning : Vilka är effekterna av klassrummens digitala anpassningar i händelserna av en pandemi? Covid-19 har globalt sedan slutet av 2019 i olika omfattning och takt påverkat världsekonomin, den sociala mobiliteten och för Sverige likt många andra länder även skolbänken. Som ett led i stegen av Folkhälsomyndighetens rekommendationer som syftar till att motverka smittspridningen har klassrumsundervisning på riksnivå avlösts av olika hybrider av distansundervisning. LÄS MER

 4. 4. Livets balansgång : En kvalitativ undersökning om hur arbetsgivarnas strategi med hänsyn till work-life balance för de anställda ter sig ur ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Vivi Le; Mikaela Almgren; [2022]
  Nyckelord :Work-life balance; kommunikation; genusteori; work-life balance ur ett genusperspektiv;

  Sammanfattning : Work-life balance är ett väldigt aktuellt ämne eftersom organisationers arbetssätt ser annorlunda ut idag än vad det gjorde förut. Vi ville därför med denna studie undersöka olika definitioner av work-life balance och dess påverkande faktorer hos individer. LÄS MER

 5. 5. Åskvädret 2 : Förstärka det befintliga för framtida gemensamma rum

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Johanna Moe; [2022]
  Nyckelord :Community Centre; adaptive reuse; property development; addition; support structures; reuse; community; democracy; kulturhus; återbruk; fastighetsutveckling; tillägg; stöd; gemenskap; demokrati;

  Sammanfattning : 2018 startade några boende i Björkhagen söder om Stockholm föreningen ”Björkhagens Hjärta”. De saknade gemensamma lokaler och ville arbeta för ett kulturhus i den nedlagda och rivningshotade panncentralen, fastigheten ”Åskvädret 2” på Halmstadsvägen/ Hässleholmvägen. LÄS MER