Sökning: "debattartikel"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet debattartikel.

 1. 1. Uppfattningar om Sfi, Sfi-elever och det svenska språkets roll för integration. En kritisk diskursanalys av en partipolitisk debattartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Elisabet Brunnegård; [2021-03-08]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; systemisk-funktionell grammatik; transitiv analys; Moderaterna; integration; Sfi; svenska språket;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka bilden av Sfi, Sfi-elever och det svenska språkets roll för integration i en debattartikel från Svenska Dagbladet sommaren 2019 författad av Moderaterna. Med hjälp av språkanalytiska verktyg från kritisk diskursanalys och systemisk-funktionell grammatik, i form av transitiv analys och analys av sociala deltagare, har följande resultat framkommit. LÄS MER

 2. 2. Måste 15-åringar kunna skriva krönikor? : Förekomsten av genreord, och deras betydelse, i nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 1985-2014

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charlotte Ågren; [2021]
  Nyckelord :genreteori; genreord; nationella prov; skrivbedömning; textkvalitet; texttypologi; svenska; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Många vetenskapliga studier har visat att lärare påverkas av nationella prov. Uppgifterna som förekommer på proven, samt de medföljande bedömningsanvisningarna, har betydelse för hur lärare ser på vad som bör prioriteras i undervisningen och hur elevers resultat ska bedömas. LÄS MER

 3. 3. Vilke syn på jämställdhet har Sverigedemokraterna? : En textanalys om Sverigedemokraternas politiska koppling till jämställdhet utifrån olika feministisk perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sali Budagh; Samia Mustaf Aydid; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverigedemokraterna har fått motta mycket kritik gällande deras syn på jämställdhet, partiet har blivit kritiserade av kvinnliga politiker från andra partier och har även framstått som ett antifeministiskt parti. Syftet med denna uppsats är att analysera Sverigedemokraternas jämställdhetssyn utifrån teorierna femonationalism, särartsfeminism, likhetsfeminism, postkolonial feminism samt radikal feminism. LÄS MER

 4. 4. En kritisk diskursanalys om DO:s uppdrag - - En undersökning av två debattartiklar och en replik från åren 2017-2018 med koppling till access to justice om diskursen om DO:s uppdrag.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Saia Nawsad Said; [2020]
  Nyckelord :Discrimination; The Equality Ombudsman; access to justice; Norman Fairclough; Critical discourse analysis; Diskriminering; Diskrimineringsombudsmannen; tillgång till rättsskipning; kritisk diskursanalys.; History and Archaeology; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras hur diskursen om DO:s uppdrag, i två debattartiklar och en replik från 2017-2018, kan analyseras utifrån kritisk diskursanalys från Norman Fairclough. Därefter görs en undersökning på hur diskursen kan kopplas till frågan om access to justice, i synnerhet om individens tillgång till domstolsprövning. LÄS MER

 5. 5. "Hedersförtryckets" Stridande Konstruktioner : En diskursteoretisk studie om konstruktionen av ”hedersförtryck” som kultur och religion, patriarkalt förtryck eller som del av rasismens stereotypisering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefine Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :diskurs; hedersförtryck ; rasism; patriarkalt förtryck; kulturellt förtryck; religiöst förtryck;

  Sammanfattning : Hur ”hedersförtryck” ska benämnas har sedan 90-talet utgjort grunden för en konfliktfylld diskussion i Sverige. Sommaren 2015 publicerar Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, en debattartikel om ”hedersförtryck” och fundamentalismens utbredning i socialt utsatta förorter. LÄS MER