Sökning: "debattartiklar"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade ordet debattartiklar.

 1. 1. Hot och våld mot lärare - en kritisk diskursanalytisk studie av Svenska Dagbladet och Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Monique Leo; My Jagborn; [2020]
  Nyckelord :threat; students; teachers; violence; critical discourse analysis; labeling theory; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; hot; våld; elever; lärare; kritisk diskursanalys; stämplingsteori; Svenska Dagbladet; Aftonbladet;

  Sammanfattning : Med kritisk diskursanalytisk metod har denna studie analyserat hur två svenska tidningar framställer hot och våld av elever mot lärare. Studien ämnar ta reda på vilket sätt hot och våld används som ett begrepp, vilken innebörd som skapas och vilka diskurser om hot och våld som dominerar i tidningarna. LÄS MER

 2. 2. Hur framställs problemet i 34-punktsprogrammet?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Jamison; Vera Holm; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats används Carol Bacchis metod “Whats the problem represented to be” för att undersöka hur problemet framställs i regeringens 34 åtgärder mot gängkriminaliteten. Denna poststrukturalistiska metod har inspirerats av Foucaults diskursanalys och grundas på premissen att vi styrs genom problemframställningar. LÄS MER

 3. 3. När barnen på skolgården bär slöja : En idéanalys om hur den svenska slöjdebatten ser ut bland politiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Maria Kero; [2020]
  Nyckelord :Slöjdebatten; slöjförbud; skolpolitik; sekularism; jämställdhet;

  Sammanfattning : Debatten om kvinnor och flickor som bär slöja, pågår i Europa. I Sverige har motioner och förslag om slöjförbud på skola lämnats in på både nationell och kommunal nivå. LÄS MER

 4. 4. Elevers debattartiklar : En studie av argumentationsstrukturer och textfunktioner i högstadieelevers argumenterande skrivande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Julia Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Student text; national exams; grade 8; text analysis; assessment; Elevtext; nationella prov; årskurs 8; textanalys; bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är dels att undersöka textfunktioner och argumentationsstrukturer i elevers debattartiklar, dels att synliggöra styrkor och utvecklingsmöjligheter i debattartiklarna. Materialet består av fyra argumenterande elevtexter med rubriken ”Rädda vår jord!” från det nationella provet i svenska 2008. LÄS MER

 5. 5. SD - ett parti för HBTQ-personer? En kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas diskurs om HBTQ-rättigheter över tid utifrån teorin om homonationalism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sonja Jansson; [2020]
  Nyckelord :hbtq; sverigedemokraterna; nationalism; homonationalism; hbtq-rättigheter; General Works;

  Sammanfattning : Sverigedemokraternas diskurs om HBTQ-rättigheter har länge varit omtalad. De har generellt setts som homofientliga i media och av andra politiker. 2019 verkar däremot en förändring ha skett då de presenterar nya, möjligtvis mer HBTQ-vänliga, förslag. LÄS MER