Sökning: "debutanter"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet debutanter.

 1. 1. Flyttkedjors effekt på bostadsmarknaden : en bostadspolitisk strategi länkad till social hållbarhet eller ökad segregation?

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joakim Ziegler; [2019]
  Nyckelord :nyproduktion; flyttkedjor; bostadsvakanser; socialt hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förstå hur nyproducerade bostäder direkt och indirekt, genom efterföljande flyttkedjor, påverkar bostadsmarknaden och boendesituationen för olika typer av hushåll. Detta ges svar genom en fallstudie på Höganäshems två nyproducerade allmännyttiga bostadsprojekt med skilda förutsättningar på pappret. LÄS MER

 2. 2. Mellan individen och yrkesrollen : En stilistisk analys av litteraturkritik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Aurora Elisabeth Quintili; [2019]
  Nyckelord :Stilistisk; litteraturkritik; kritiker; recension; recensent; bloggare; boktips; kanal; digitalisering; morfologi; syntax; semantik; grammatik.;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att analysera ett flertal litteraturkritiska verk från ett språkligt perspektiv. En stilistisk analys har utförts, och jag har därmed fördjupat mig i aspekter som är grundläggande för att identifiera en texts stilistiska drag, med fokus på lexikala och syntaktiska aspekter. De kanaler som tas upp är Goodreads. LÄS MER

 3. 3. Recensera och värdera : en undersökning av hur författarens första och andra verk recenseras i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Linnea Möller; Hanna Åberg; [2019]
  Nyckelord :Litteraturkritik; litterära värden; debutanter; recensioner; dagspress; värdebegrepp; stil- och formvärden; kunskapsvärden; emotionella värden; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen avser att undersöka hur en författares första och andra verk värderas i dagspress. Detta görs genom en jämförande kvalitativ undersökning av 54 recensioner från sex svenska dagstidningar: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan och Göteborgs-Posten. LÄS MER

 4. 4. Giganternas kamp : ägarkoncentrationen på svensk bokmarknad 2000–2010

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Sofia Ejheden; Malin Österman; [2010]
  Nyckelord :ägarkoncentration; förlag; konglomerat; debutanter; tie-ins; Languages and Literatures; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras ägarkoncentrationen på den svenska bok- och förlagsmarknaden samt vilken möjlig inverkan den kan ha haft på två specifika aspekter av utgivningen, debutanter och tie-ins. Aspekterna valdes på grund av sin respektive koppling till det materiella och kulturella kapitalet, något som utgör en grundläggande tanke i förlagsbranschen. LÄS MER

 5. 5. ”Offer istället för debutanter” Om kvinnoförtryck i den litteraturkritiska institutionen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteraturvetenskap

  Författare :Jens Larsson; [2008-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER