Sökning: "decentraliserad lönebildning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden decentraliserad lönebildning.

 1. 1. Två lika fackförbunds olika vägval : den förändrade synen på individuell lönesättning hos Kommunal och Transport

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katrina Kidd; [2017]
  Nyckelord :individuell lönesättning; centraliserad lönebildning; decentraliserad lönebildning; motivanalys; maktresursteorin; Varieties of Capitalism.;

  Sammanfattning : I Sverige finns ingen lagstadgad minimilön och alla löner sätts av arbetsmarknadens parter, det finns en mängd olika modeller för hur lönebildningen kan ske men vanligtvis sker processen genom förhandling och avtal mellan representanter för arbetstagare och arbetsgivare från ett fackförbund och arbetsgivarorganisation. Hur löner sätts och huruvida den sätts på central nivå mellan fackförbund och arbetsgivarorganisation eller på lokal nivå mellan arbetsgivare och lokal facklig representant har stor betydelse för alla avlönade arbetstagare. LÄS MER

 2. 2. Den individuella lönesättningen i en väl fungerande lönebildning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Albin Löwenberg; [2011]
  Nyckelord :Individuell lönesättning; en väl fungerande lönebildning; Medlingsinstitutet; fackförening; arbetsgivare; lönebildning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Historiskt sett har löneförhandlingarna i Sverige skett på central nivå mellan framförallt LO och SAF. Lönebildningen i Sverige har dock förändrats i grunden efter flera decennier med kraftiga lönekostnadsökningar på grund av bland annat löneglidning och statlig inkomstpolitik vilket bidragit till inflation och problem för den svenska ekonomin. LÄS MER