Sökning: "decentralisering sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden decentralisering sverige.

 1. 1. Effekter av decentralisering inom psykiatrisk vård: En jämförelse mellan Sverige och Italien

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :David Ylitalo; [2019-01-25]
  Nyckelord :Decentralisering; New Public Management; Psykiatriska reformer; Sveriges administrativa system; Italiens administrativa system;

  Sammanfattning : BakgrundPsykiska sjukdomar har blivit, och kommer fortsätta att bli allt vanligare i framtiden, iSverige likväl som globalt. Samtidigt har stora delar av världen genomförtdecentraliseringsreformer inom den psykiatriska vården, både påhuvudmannaskapsnivå och på verksamhetsnivå. LÄS MER

 2. 2. Den olönsamma e-­‐handeln för dagligvaror : Möjligheter och utmaningar i en decentraliserad organisation

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Mimmi Hellsten; Sophie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Grocery retail; e-commerce; decentralisation; franchise; Dagligvaruhandel; e-handel; decentralisering; franchise;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livsmedelsförsäljningen online befinner sig i den mest expansiva fasen i branschens historia. Det är svårt att hitta en prisnivå som täcker de tillkommande kostnaderna som onlinehandeln medför och som kunderna är villiga att betala. LÄS MER

 3. 3. New Public Management inom äldreomsorgen - Kritiska röster från golvet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Marie-Louise Johansson; Noor Jihad; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige har vi idag en ökad befolkning av personer som är över 65 år. Detta medför också till ökat krav på äldreomsorgen. Äldreboenden är en vanlig typ av boende för personer över 65 år som inte längre klarar av att leva i sina ordinära boende. De ökade kraven på äldreomsorg ökar också kostnaderna i samhället. LÄS MER

 4. 4. Småstadens Forum Futurum

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Robin Larsson; [2018]
  Nyckelord :Small cities; Periphery; Decentralized; Society development; Meetingplace; Symbolic building; Future; Connected; Winter garden; Meetingrooms; Urban planning; Society; Digitalization; Center; Generator; Småstaden; Decentralisering; Periferi; Klyftor; Framtid; Symbolbyggnad; Mötesplats; Vinterträdgård; Stadsplanering;

  Sammanfattning : The most important resource is no longer the river, forest or mine - it is information, creativity and knowledge. Larger urban areas has transformed in to bigger cities with global perspectives, cities where we ́ve never before seen as much segregation and class differences. LÄS MER

 5. 5. Resiliensbegreppet i svensk kommunal krishantering – Fallstudie av UNISDR:S kampanj Making Cities Resilient

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Håkan Niva; [2018]
  Nyckelord :Resiliens; Making Cities Resilient; UNISDR; krishantering; kommuner; decentralisering; nätverk; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Global risks from disasters are increasing, and with more urbanization more resources are now spent on planning and preventive actions. This has led to increased interest in working with the concept of resilience. LÄS MER