Sökning: "decentralisering"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade ordet decentralisering.

 1. 1. Riktade statsbidrag - Ansvarsfördelning mellan Skolverket och kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Hansson; Abdirizak Aadan; [2020-02-06]
  Nyckelord :Centralisering; decentralisering; ansvarsutkrävande; huvudmannaskap; Skolverket; styrning; beslut.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Statens skolverk har på uppdrag av regeringen utformat,ett riktat statsbidrag för insatser som syftar till att minska barngruppernas storlek iförskolan som kommunala huvudmännen kan söka. Bidragen används av staten somett direkt styrmedel över huvudmännen då de kan påverka och förverkligaregeringens politik. LÄS MER

 2. 2. Kommunal självstyre vs statsbundenhet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Patrik Renberg; [2020-01-31]
  Nyckelord :Decentralisering; Flernivåsystem; Kommunideologi; Kommunalt självstyre; Statsbundenhet;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska politiska partiers positioner gällande dimensionen självstyre kontra statsbundenhet. Studien fokuserar påhuruvida partierna föredrar att se kommuner som autonoma eller statsbundna enheter och vilka anledningar de har för dessa positioner för att på så sätt bättre förstå kommunernas roll i flernivåsystemet och förhållandet mellan kommun, region och stat. LÄS MER

 3. 3. Brottsbekämpningens geografi : Effektivisering av utryckningstider i Uppsala genom lokalisering av polisstationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Martin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Polisstation; Brottslighet; Utryckningstid; Nätverksanalys; Gottsunda;

  Sammanfattning : Vid planering av polisstationer är det viktigt att utvärdera den rumsliga lokaliseringen, vilket kräver en mängd information om brottslighetens geografi. I Uppsala finns endast ett polishus, men det har länge diskuterats att bygga en ytterligare polisstation i Gottsunda. LÄS MER

 4. 4. ”Effektivt men respektfullt och mänskligt” - En kritisk diskursanalys av effektivitet i fallet Nya Karolinska Solna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Stjernström; [2020]
  Nyckelord :effektivitet; New Public Management; decentralisering; sjukvård; kritisk diskursanalys; Nya Karolinska Solna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2008, Region Stockholm’s county council decided to build Nya Karolinska Solna. As a part of the region’s investment for future healthcare, the hospital would be dedicated to specialised healthcare and use new practices and methods that would change healthcare in Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Att organisera vården

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Degerman; Clara Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Vård; Organisation; Organisationsteori; Styrning och kontroll; Centralisering och Decentralisering; New public management; Organisering av förvaltning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The public debate about improving the swedish healthcare system is passionate and displays many opinions. Some issues raised are the excessive wait to see a medical professional. LÄS MER