Sökning: "decentralisering"

Visar resultat 1 - 5 av 310 uppsatser innehållade ordet decentralisering.

 1. 1. ”Det demokratiska ledarskapet” : En kvalitativ studie om hur chefers ledarskap påverkas av organisationsstrukturen och kulturen i Arbetsförmedlingens pågående reform

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Orest Resteljica; [2022]
  Nyckelord :Nyckelord: Arbetsförmedlingen; organisationsstruktur; organisationskultur; ledarskap; chefer; ledare; hierarki byråkrati; centralisering; decentralisering.;

  Sammanfattning : Arbetsförmedlingen har under en lång tid arbetat för att minska arbetslösheten i Sverige. Arbetsförmedlingen är en av Sveriges största myndigheter som arbetar och ansvarar för arbetsmarknadspolitiken. LÄS MER

 2. 2. Centralisering och decentralisering inom två svenska banker : En studie om centralisering och decentralisering samt dess inverkan på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Jens Erkheikki; Surab Stanikzai; [2022]
  Nyckelord :centralisering; decentralisering; beslutsfattande; organisation;

  Sammanfattning : Företag omorganiserar sig med jämna mellanrum. Graden av centralisering och decentralisering skiftar ofta i samband med omorganisationer och hierarkiska nivåer tenderar tillkomma och försvinna. LÄS MER

 3. 3. Samverkan vid kris utifrån ett kommunalt perspektiv : En empirisk jämförande fallstudie om betydelsen av samverkan för kommuner vid krishantering under covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Sebastian Johnsson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Municipality; Sweden; Crisis Management; Collaboration; Governance; Decentralization; Centralization; Governance; Kommuner; Sverige; Krishantering; Samverkan; Decentralisering; Centralisering; Covid-19;

  Sammanfattning : This thesis seeks to understand the importance of collaboration among Swedish municipalitiesduring the Covid-19-pandemic. The study is based on a case study of four differently sizedmunicipalities through a qualitative content analysis. LÄS MER

 4. 4. Redovisning och revision av kryptovalutor : En semi-systematisk litteraturstudie av kryptovalutor med tematisk analys

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sofie Nybohm; Elin Wikner; [2022]
  Nyckelord :Kryptovaluta; decentralisering; reglering; redovisning revision;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 2022-05-30 Nivå: Magisteruppsats Företagsekonomi, 15 hp  Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet Författare: Elin Wikner och Sofie Nybohm Titel: Redovisning och revision av kryptovalutor: En semi-systematisk litteraturstudie av kryptovalutor med tematisk analys Handledare: Karin Seger  Nyckelord: Kryptovaluta, decentralisering, reglering, redovisning & revision Syfte: Syftet med denna semi-systematiska litteraturstudie är att kartlägga forskningen av kryptovalutor inom reglering, redovisning och revision med en tematisk analys samt finna kunskapsgap i den aktuella litteraturen. Metod: Semi-systematisk litteraturstudie Slutsats: I slutsatsen svarar författarna på syftet med studien genom att summera kartläggningen av forskningen inom de tre huvudtemana reglering, redovisning och revision och återge de kunskapsgap som författarna funnit i respektive huvudtema. LÄS MER

 5. 5. Energibolags arbete med digitalisering för en marknadsstyrd energiförsörjning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Glemne Viktor; Al-Khuzaie Josef; [2022]
  Nyckelord :Energy industry; Energy utility companies; Digital transformation; Digital services; Service-dominant logic; Service logic; Servitization; Value proposition; Decentralization; Democratization; energibranschen; energibolag; digital transformation; digitala tjänster; tjänstedominant logik; tjänstelogik; tjänstefiering; värdeerbjudande; decentralisering; demokratisering;

  Sammanfattning : Den digitala transformationen som genomsyrar många delar i samhället idag har inte bearbetatsi energibranschen i samma grad. Energibranschen står inför stora förändringar med mål av attvara fossilfria fram till 2040. LÄS MER