Sökning: "decision making"

Visar resultat 1 - 5 av 4332 uppsatser innehållade orden decision making.

 1. 1. The United States’ Enemy Image against North Korea during the Presidency of Donald J. Trump : Decision-Making at the Elite-Level

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Felicia Schillström; [2020]
  Nyckelord :Denuclearization; Donald Trump; Enemy Image; Kim Jong-Un; North Korea; Political Agenda; USA; Kärnvapennedrustning; Donald Trump; Fiendebild; Kim Jong-Un; Nordkorea; Politisk Agenda; USA;

  Sammanfattning : The United States' enemy image of North Korea has been on its political agenda since the Korean war. Weapons of mass destruction has, since the Cold War, shown the complexity it brings on conflictual interests and decision-makers persuading efforts. LÄS MER

 2. 2. Do Martial Artists Make Decisions Faster? A Study Comparing Martial Arts Practitioners to Non-Practitioners on a CRT Task.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jonathan Jerklöv; Arvid Norman; [2020]
  Nyckelord :martial arts; decision-making; stroop; choice reaction time; reaction time; exercise; Social Sciences;

  Sammanfattning : Split-second decision-making is of vital importance to many aspects of human existence, from life-and-death scenarios to sports. Studies have shown expert advantage in a given field on choice reaction time tasks within the area of expertise. LÄS MER

 3. 3. När regeringen vill en sak men gör en annan... : En studie i hur regeringen hanterat frågan om ett erkännande av folkmordet på armenier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Carina Persson; [2020]
  Nyckelord :genocide; recognition; acknowledgement; Armenian genocide; Seyfo; 1915; 1894-1924; Ottoman Empire; Turkey; young turks; Sweden; government; decision; parliament debate; split use of history; folkmord; erkännande; Armeniska folkmordet; Seyfo; 1915; 1894-1924; Osmanska imperiet; Turkiet; Ungturkarna; Sverige; regeringen; riksdagsdebatt; kluvet historiebruk;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att söka förklaring till varför den svenska regeringen valde att inte erkänna folkmordet på armenier/Seyfo samt undersöka på vilket sätt politiker använder sig av historia när de ska ta beslut i frågor som dels skett i en annan tid och som dels är obekväma att hantera. För att få svar på denna fråga har en kvalitativ metod använts. LÄS MER

 4. 4. Effects of Video Compression formats on Neural Network Performance

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Marko Stanoevich; Jonathan Partain; [2019-11-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The field of autonomous vehicles and driverless carsis a field which makes extensive use of machine learning andartificial intelligence, relying on it to make decisions. Thesedecisions require a vast amount of data in order to be properlyinferred. LÄS MER

 5. 5. Creating safer reward functions for reinforcement learning agents in the gridworld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Andres De Biase; Mantas Namgaudis; [2019-11-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We adapted Goal-Oriented Action planning, a decision-making architecture common in video games into the machine learning world with the objective of creating a safer artificial intelligence. We evaluate it in randomly generated 2D grid-world scenarios and show that this adaptation can create a safer AI that also learns faster than conventional methods. LÄS MER