Sökning: "decision motives"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade orden decision motives.

 1. 1. Avveckling som utveckling - En studie om beslutsprocessen kring avvecklingen av Migrationsverkets verksamhet i Borås

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Myra Pernvall; Julia Frisk; [2021]
  Nyckelord :Swedish Migration Agency; Public Administration; Decision-making process; Dismantling Liquidation; “The Essence of Decision”; Argumentation analysis; Borås; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Due to changed global conditions, The Swedish Migration Agency will have to reorganize and decrease its locations, in accordance with its business plan for 2021. The decision was based on a combination of a reduced number of asylum seekers in Sweden and reduced governmental funding of the agency. LÄS MER

 2. 2. The struggle of staying young: How heritage brands can utilize cobranding as a way to rejuvenate.

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Veronika Lindner; Lovisa Idberg; Oskar Hoff; Guillaume Decombe; [2021]
  Nyckelord :Brand Heritage; Heritage Brands; Rejuvenation; Co-branding; Brand Stewardship; Novelty Brands; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this paper is to investigate how co-branding can be utilized by heritage brands to rejuvenate. The aim is to develop the current understanding of how heritage brands engage in co-branding and the motives for rejuvenating the brand. LÄS MER

 3. 3. Vilken redovisningsprincip kommer den svenska försäkringsbranschen välja?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Adméus; William Rönnlund; Petronella Sandberg; [2021]
  Nyckelord :IFRS 17; accounting choices; decision motives; unity; FFFS 2020:24; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Which accounting principle will the Swedish insurance industry choose? A qualitative study of factors that affect unlisted insurance companies' choice of accounting principle. Seminar date: 2 June 2021. Course: FEKH69 Degree Project Undergraduate level, Business Administration, 15 University Credit Points. LÄS MER

 4. 4. Balansen mellan symbolpolitiska och instrumentella motiv : En fallstudie om symbolpolitiska och instrumentellt, rationella motiv bakom EU-direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lovisa Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To increase better work-life balance for parents and carers in Europe, an initiative for a directive on the issue was presented by the European Commission in April 2017. The European Commission stated that the aims of the directive was to improve work-life balance for parents and carers in Europe with legislative and non-legislative measures. LÄS MER

 5. 5. Bolagisering av en kommunal förvaltning : En studie om beslutet att övergå till ett helägt kommunalt bolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elina Östman; Klara Engström; [2021]
  Nyckelord :Corporatization; municipal companies; process; decision making; institutional theory; isomorphism; mimetic isomorphism; contingency theory; Bolagisering; kommunala bolag; process; beslutsfattande; institutionell teori; isomorfism; mimetisk isomorfism; situationsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Bolagisering är ett växande fenomen inom svenska kommuner där övergången till ett kommunalt bolag innebär en rad förändringar inom verksamheten såsom tillämpning av aktiebolagslagen och en förändrad styrkedja. Motiven bakom bolagisering omfattas av att öka effektiviteten i verksamheten samtidigt som kostnadsreduceringar kan uppnås. LÄS MER