Sökning: "decision usefulness"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden decision usefulness.

 1. 1. CSR disclosure and decision usefulness - are firms aware of what information users find as useful? A study investigating the dichotomy in perceptions between reporters and users

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Naosil Hanna; Oscar Bjurviken; [2019]
  Nyckelord :CSR; Sell-side equity analysts; Equity valuation; Investment relations;

  Sammanfattning : This thesis investigates the identified research gap concerning the area of sell-side equity analysts' informational needs and preferences, relating to the relevance and usefulness of the informational value in CSR disclosure. An exploratory, qualitative study has been made to investigate the dichotomy in perceptions between reporters and users. LÄS MER

 2. 2. SchoolSoft – ålagd men inte användarvänlig? : En studie av grundskolelärares attityder till en lärplattform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kyle Howard; Pernilla Söderström; [2019]
  Nyckelord :Learning platform; SchoolSoft; Technology Acceptance Model; Innovation-Decision Model; Lärplattform; SchoolSoft; Technology Acceptance Model; Innovation-Decision Model; Frirumsteorin;

  Sammanfattning : The aim of this study is to identify teachers’ professional opinion of SchoolSoft, a learning platform that is used in all public schools on Gotland, Sweden. Qualitative group interviews with a total of twelve teachers, together with the results of a questionnaire that the participating teachers filled in provided the data for this study. LÄS MER

 3. 3. Artificial Intelligence for Sustainability. On theoretical limitations, practical potentials and political discourses

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Annika Kettenburg; [2019]
  Nyckelord :artificial intelligence; immanent critique; critical discourse analysis; sustainability science; critical theory of technology; Social Sciences;

  Sammanfattning : Several governments recently adopted strategies to facilitate the development of artificial intelligence (AI), one of the reasons being the pursuit of sustainability – a claim with little scientific grounding so far. In this thesis, I strived to outline the scope of AI’s potentials by showing i) the limits of its theoretical and practical usefulness and ii) the political barriers to using it for sustainability. LÄS MER

 4. 4. Adopting gamified assessment tools in hiring practices

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Angelica Helgesson; Emelie Karlsson-Wedin; [2018]
  Nyckelord :Gamification; Selection; Assessment; Innovation; Adoption;

  Sammanfattning : Gamified assessment tools are a novel assessment phenomenon that is adopted by organizations. Still, academics are stressing a lack of established research on their level of validity. LÄS MER

 5. 5. Förvärvsupplysningars beslutsanvändbarhet i årsredovisningar respektive integrerade rapporter : En studie av noterade europeiska bolags förvärv från och med 2013 till och med 2016

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Yazan Borhan; Sandra Fogenstad Renard; [2018]
  Nyckelord :Integrated reporting; decision usefulness; disclosures; stock price; stock return; goodwill; Integrerad rapportering; beslutsanvändbarhet; förvärv; förvärvsupplysningar; aktiepris; aktieavkastning; goodwill;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studien har genomförts för att undersöka och analysera förvärvsupplysningars användbarhet i årsredovisningar respektive integrerade rapporter från och med år 2013 till och med år 2016. Tidigare studier undersöker integrerade rapporters beslutsanvändbarhet utifrån ett investerarperspektiv, vilket kopplas till reaktioner i bolagens aktiepris ochaktieavkastning. LÄS MER