Sökning: "decisions"

Visar resultat 1 - 5 av 5478 uppsatser innehållade ordet decisions.

 1. 1. Abortlagstiftning under internationella konventioner : En jämförande kvalitativ innehållsanalys av abortlagstiftning i Sverige och Polen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Westblom; [2020]
  Nyckelord :Abortion; Sweden; Poland; EU; feminism; medical-ethics; Abort; Sverige; Polen; EU; feminism; medicin-etik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine and compare the abortion laws in two members of the European Union, Sweden and Poland, and how the laws are formed in respect to european conventions.  Both laws will be analyzed through a comparative, qualitative content analysis with two theoretical viewpoints consisting of feminist theory and medical-ethics’ view on human worth. LÄS MER

 2. 2. Do Martial Artists Make Decisions Faster? A Study Comparing Martial Arts Practitioners to Non-Practitioners on a CRT Task.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jonathan Jerklöv; Arvid Norman; [2020]
  Nyckelord :martial arts; decision-making; stroop; choice reaction time; reaction time; exercise; Social Sciences;

  Sammanfattning : Split-second decision-making is of vital importance to many aspects of human existence, from life-and-death scenarios to sports. Studies have shown expert advantage in a given field on choice reaction time tasks within the area of expertise. LÄS MER

 3. 3. När regeringen vill en sak men gör en annan... : En studie i hur regeringen hanterat frågan om ett erkännande av folkmordet på armenier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Carina Persson; [2020]
  Nyckelord :genocide; recognition; acknowledgement; Armenian genocide; Seyfo; 1915; 1894-1924; Ottoman Empire; Turkey; young turks; Sweden; government; decision; parliament debate; split use of history; folkmord; erkännande; Armeniska folkmordet; Seyfo; 1915; 1894-1924; Osmanska imperiet; Turkiet; Ungturkarna; Sverige; regeringen; riksdagsdebatt; kluvet historiebruk;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att söka förklaring till varför den svenska regeringen valde att inte erkänna folkmordet på armenier/Seyfo samt undersöka på vilket sätt politiker använder sig av historia när de ska ta beslut i frågor som dels skett i en annan tid och som dels är obekväma att hantera. För att få svar på denna fråga har en kvalitativ metod använts. LÄS MER

 4. 4. Var ska kulturen vara? : En kvalitativ undersökning av kulturens plats i den kommunala organisationen.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Sindi Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Kulturpolitiska rationaliteter; institutionella logiker; omorganisationer; kulturpolitik; kommunal kulturverksamhet; kultur- och fritidsförvaltning; Forshaga kommun.;

  Sammanfattning : This study is meant to analyse the purpose of reorganizing cultural activities within the municipal political and management organization, how such a procedure progresses, and to which extend the organizational location reflects the role of cultural activities in the municipal. To depict the procedure of reorganizing cultural activities in the municipal organization I used qualitative content analysis. LÄS MER

 5. 5. An analysis of foreign involvement within the Syria conflict. : Why had the United States and Russia a foreign interest in Syria. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Emelie Pettersson; [2020]
  Nyckelord :International Relations; International politics; IR Realism; IR Liberalism; foreign policy; foreign intervention; Syria civil war; Russia foreign policy; US foreign policy;

  Sammanfattning : This study offers an alternative analysis of the current literature regarding foreign involvement in the Syria civil war. The initials briefly describe the current situation in Syria, international relations and why the conflict is interesting to analyse from a scientific standpoint. LÄS MER