Sökning: "deconstruction"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade ordet deconstruction.

 1. 1. Arkivariens balansakt : en dekonstruerande läsning av offentlighets- och sekretesslagen med fokus på dess framställning av integritet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Anton Almer; Madelene Svensson; [2019]
  Nyckelord :Integrity; Contextual integrity; Personal integrity; State integrity; Deconstruction; Discourse analysis; Post-structuralism; Law; Archive; Archivist; Archival science; Public Access and Secrecy Act; Interdisciplinary; ALM; integritet; diskursanalys; arkivvetenskap; ABM; offentlighetslagen; sekretesslagen; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden there are many laws that apply to government archives. Amongst them are the Public Access and Secrecy Act (offentlighets- och sekretesslagen) which regulates which records are bound by secrecy and which are rendered public. LÄS MER

 2. 2. Det Tvehövdade Monstret : Mytologi mot Posthumanism

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jonathan Johansson; Jonathan Larsson; [2019]
  Nyckelord :Parody; Posthumanism; Mythology; Hybrid; Deconstruction.; Parodi; Posthumanism; Mytologi; Hybrid; Dekonstruktion.;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete handlar om hur ämnen som parodi, posthumanism och mytologi kan kombineras för att skapa en spelprototyp där dessa tre agerar som pelare, vare sig dessa manifesteras inom narrativet, estetiken eller mekaniken. Med hjälp av parodi som designperspektiv kan man granska ämnen som mytologi och posthumanism, för att skapa något som länkar samman dem. LÄS MER

 3. 3. För och nackdelar med ett human traffickingnarrativ : en narrativanalys om trafficking av barn i Bosnien och Hercegovina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Nyström; [2019]
  Nyckelord :Narrativ; Bosnien och Hercegovina; barntrafficking; human trafficking; GRETA; karaktärer; tystnader; Edward Snajdr; NPF; Social Sciences;

  Sammanfattning : För och nackdelar med ett human traffickingnarrativ Human trafficking har, under 2000-talet, erhållit mycket uppmärksamhet, något som har resulterat i uppkomsten av ett dominerande internationellt traffickingnarrativ. Syftet med denna uppsats är att undersöka och problematisera Europarådets Group of experts on action against trafficking in human beings (GRETA:s) narrativ om barntrafficking. LÄS MER

 4. 4. Getting out of Strange Spaces : A Reconstructive Reading of Paul Auster’s Oracle Night

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Engelska

  Författare :Cia Gustrén; [2019]
  Nyckelord :critique; deconstruction; desubjectification; estrangement; existentialism; literary theory; narratology; postmodernism; reconstruction; strange spaces; subjectivity; subjectification; thematic analysis; themes; thematic units; thematic motifs; writing;

  Sammanfattning : As the title of this essay suggests, Paul Auster’s 2003 novel Oracle Night is studied with regard to what is here considered to be a search for a way out of estrangement. This search, as narrated from the point of view of the protagonist, is followed by a certain recognition of the limits of human existence – which may be essentially meaningless but is nevertheless portrayed as an intentional state of being, not least through the act of writing as a means of subjectification. LÄS MER

 5. 5. Princesa de la calle - Dress turned streetwear : Exploring possibilities in re-design, in relation to second-hand evening dresses witha focus on street wear silhouettes

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nathali Elfström; [2019]
  Nyckelord :Secondhand; Dresses; redesign; streetwear; draping;

  Sammanfattning : This work aims to explore the possibilities in re-design by using secondhand party-dresses as the main material to construct new garments with a focus on street wear silhouettes. Deconstruction is commonly used when working with secondhand and will also be used in this work, as well as draping. LÄS MER