Sökning: "deep-learning approach"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden deep-learning approach.

 1. 1. Gymnasieelevers tankar kring lärande om hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Robin Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Djuplärande; deep-learning approach; Fenomenografi; Handlingskompetens; action-competence; Kunskapsförmåga; knowledge capability; Undervisning och hållbar utveckling; education for sustainable development;

  Sammanfattning : Denna empiriska undersökning bygger teori som stödjer det faktum att undervisning om hållbar utveckling bör leda till att utveckla elevernas förmåga att agera demokratiskt och ansvarsfullt. Detta agerande består både att kunna ta ställning i frågor som berör dem och deras framtid, och att kunna använda sin kunskap och sina förmågor för att handla i kommande situationer. LÄS MER

 2. 2. Implementation of a Deep Learning Inference Accelerator on the FPGA.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Shenbagaraman Ramakrishnan; [2020]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Machine Learning; Deep Learning; Neural Networks; Deep Learning Accelerators; NVDLA; FPGA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, Artificial Intelligence is one of the most important technologies, ubiquitous in our daily lives. Deep Neural Networks (DNN's) have come up as state of art for various machine intelligence applications such as object detection, image classification, face recognition and performs myriad of activities with exceptional prediction accuracy. LÄS MER

 3. 3. Prediction of Dose Probability Distributions Using Mixture Density Networks

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Viktor Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Applied mathematics; machine learning; deep learning; mixture density network; dose planning; Tillämpad matematik; maskininlärning; djupinlärning; mixturdensitetsnätverk; dosplannerning;

  Sammanfattning : In recent years, machine learning has become utilized in external radiation therapy treatment planning. This involves automatic generation of treatment plans based on CT-scans and other spatial information such as the location of tumors and organs. LÄS MER

 4. 4. Deep Learning for PET Imaging : From Denoising to Learned Primal-Dual Reconstruction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Alessandro Guazzo; [2020]
  Nyckelord :PET Deep Learning Reconstruction Denoising;

  Sammanfattning : PET imaging is a key tool in the fight against cancer. One of the main issues of PET imaging is the high level of noise that characterizes the reconstructed image, during this project we implemented several algorithms with the aim of improving the reconstruction of PET images exploiting the power of Neural Networks. LÄS MER

 5. 5. Depth Estimation from Images using Dense Camera-Lidar Correspondences and Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ajinkya Khoche; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Depth estimation from 2D images is a fundamental problem in Computer Vision, and is increasingly becoming an important topic for Autonomous Driving. A lot of research is driven by innovations in Convolutional Neural Networks, which efficiently encode low as well as high level image features and are able to fuse them to find accurate pixel correspondences and learn the scale of the objects. LÄS MER