Sökning: "defamiliarization"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet defamiliarization.

 1. 1. Drömmen i dåliga bilder -En studie om estetiken i Beyond the Black Rainbow och Inland Empire

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kim Jakobsson; Daniel Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Shlovsky; Freud; defamiliarization; ostranenie; the uncanny; uncanny valley; aesthetics; cinematography; image; grain; ugliness; surrealism; Beyond the Black Rainbow; Inland Empire; David Lynch; Panos Cosmatos;

  Sammanfattning : This thesis examines visionary directors David Lynch and Panos Cosmatos aesthetics in the films Inland Empire and Beyond the Black Rainbow. Two films with surrealistic aspects that are using a form of degraded aesthetics to achieve a certain kind of cinematography that is rarely seen in the industry. LÄS MER

 2. 2. Constructing Memories

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Rebecca Edin; [2019]
  Nyckelord :Beirut; civic center; culture; postcard; fragmentation; defamiliarization; landfill; heritage;

  Sammanfattning : The project examines, and experiments with, how one can use historical fragments as a starting point for the design of a 7000 square meter large civic center, or house of arts and culture, in Beirut, as this is a place where the urban development has had a very different point of departure the last decades. The historical fragments in this case has been a collection of postcards of various public buildings that existed in the city between 1890 and 1970. LÄS MER

 3. 3. Ät min hjärna. Spelberättandet i förhållande till klassisk och kognitiv narratologi i gymnasiets svenskämne

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sebastian Ingermarsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to contribute with knowledge about games as fictional literature in relation to the Swedish subject in the Swedish upper secondary school. My theoretical framework draws from classical and cognitive narratology as well as game studies, and the notions of defamiliarization and genre are also central. LÄS MER

 4. 4. Harry Potter and the Battle against Racism in EFL classrooms : A study of how racism is portrayed in Harry Potter and the Chamber of Secrets - novel and movie, with a CRT perspective in pedagogical settings.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Ebba Berggren; [2017]
  Nyckelord :Racism; critical race theory; Harry Potter and the Chamber of Secrets; upper secondary school students; reader response; defamiliarization; EFL.;

  Sammanfattning : This essay’s aim is to investigate how Rowling uses her novel Harry Potter and the Chamber of Secrets to criticize racism in her magical world and ours. A secondary aim concerns how Rowling’s critical stance creates ways to resist racism for readers in the EFL classroom. LÄS MER

 5. 5. "Allt levande hörer samman" : Det kusliga som förenande kraft i Maria Gripes Tordyveln flyger i skymningen och Agnes Cecilia - en sällsam historia

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Andreas Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Gripe; Freud; the uncanny; das Unheimliche; Sklovskij; defamiliarization; Gripe; Freud; det kusliga; das Unheimliche; Sklovskij; främmandegöring;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det kusliga kan skapas och användas i litteraturen. De litterära verk som analyseras är Maria Gripes Tordyveln flyger i skymningen och Agnes Cecilia – en sällsam historia. LÄS MER