Sökning: "defamiliarization"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet defamiliarization.

 1. 1. Drömmen i dåliga bilder -En studie om estetiken i Beyond the Black Rainbow och Inland Empire

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kim Jakobsson; Daniel Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Shlovsky; Freud; defamiliarization; ostranenie; the uncanny; uncanny valley; aesthetics; cinematography; image; grain; ugliness; surrealism; Beyond the Black Rainbow; Inland Empire; David Lynch; Panos Cosmatos;

  Sammanfattning : This thesis examines visionary directors David Lynch and Panos Cosmatos aesthetics in the films Inland Empire and Beyond the Black Rainbow. Two films with surrealistic aspects that are using a form of degraded aesthetics to achieve a certain kind of cinematography that is rarely seen in the industry. LÄS MER

 2. 2. Ät min hjärna. Spelberättandet i förhållande till klassisk och kognitiv narratologi i gymnasiets svenskämne

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sebastian Ingermarsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to contribute with knowledge about games as fictional literature in relation to the Swedish subject in the Swedish upper secondary school. My theoretical framework draws from classical and cognitive narratology as well as game studies, and the notions of defamiliarization and genre are also central. LÄS MER

 3. 3. Harry Potter and the Battle against Racism in EFL classrooms : A study of how racism is portrayed in Harry Potter and the Chamber of Secrets - novel and movie, with a CRT perspective in pedagogical settings.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Ebba Berggren; [2017]
  Nyckelord :Racism; critical race theory; Harry Potter and the Chamber of Secrets; upper secondary school students; reader response; defamiliarization; EFL.;

  Sammanfattning : This essay’s aim is to investigate how Rowling uses her novel Harry Potter and the Chamber of Secrets to criticize racism in her magical world and ours. A secondary aim concerns how Rowling’s critical stance creates ways to resist racism for readers in the EFL classroom. LÄS MER

 4. 4. "Allt levande hörer samman" : Det kusliga som förenande kraft i Maria Gripes Tordyveln flyger i skymningen och Agnes Cecilia - en sällsam historia

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Andreas Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Gripe; Freud; the uncanny; das Unheimliche; Sklovskij; defamiliarization; Gripe; Freud; det kusliga; das Unheimliche; Sklovskij; främmandegöring;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det kusliga kan skapas och användas i litteraturen. De litterära verk som analyseras är Maria Gripes Tordyveln flyger i skymningen och Agnes Cecilia – en sällsam historia. LÄS MER

 5. 5. "Fjärran nu invid". Mediala perspektiv på Lotta Lotass Fjärrskrift

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Linus Ljungström; [2015]
  Nyckelord :Lotta Lotass; Fjärrskrift; mediality; intermediality; Lars Elleström; Marshall McLuhan; media archaeology; teleprinter; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Lotta Lotass Fjärrskrift is a work that makes use of three different media, a 50 meter long teleprinter strip and two filmed versions, distributed in cinemas and published on internet, which are portraying how the strip is made through a teleprinter. The purpose of this study is to investigate by the use of Lars Elleström’s theory of intermediality the different connections between the three different media versions of Fjärrskrift and how the work distance itself from the traditional book medium. LÄS MER