Sökning: "default effect"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden default effect.

 1. 1. Estimating Risks of Pharmaceutical NSAID Mixtures in Surface Waters through Risk Cups : – Implications for Sustainability

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Per Mandahl; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Ecotoxicology; Risk Cup; Pharmaceuticals; Surface Water; MEC PNEC;

  Sammanfattning : Background: Use of pharmaceuticals can lead to unchanged or metabolite residues in surface water that may result in negative environmental effects. Sweden has adopted the Generational goal defining direction and changes needed to become a sustainable nation, these align with the UN Sustainable Development Goals (SDGs). LÄS MER

 2. 2. Tillägnelse av pantsatta aktier - Om skiljelinjen mellan tillåten tillägnelse och ogiltigt förverkande av pant

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Hjörneby; [2020]
  Nyckelord :Sakrätt; EU-rätt; Insolvensrätt; Panträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 37 § i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) stadgar att avtal om förverkande av pant är ogiltiga. Syftet med bestämmelsen är att skydda gäldenären mot situationer där maktobalansen mellan den presumtiva pantsättaren och panthavaren är väldigt stor. LÄS MER

 3. 3. The impact of ESG score on firm's cost of capital and riskiness

  Kandidat-uppsats,

  Författare :William Berntsson; [2019-07-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper investigates the relationship between a firm´s Thomson Reuters ESG score and its weighted average cost of capital & implied credit default swap spread. The research is conducted on the Swedish stock exchanges and uses all available firms with an available ESG score. The effect is measured from 2017 to 2019. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas systemutvecklingsprocessen av implementeringen av GDPR

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Adam Andersson; Christoffer Syldevik; [2019]
  Nyckelord :System development process; GDPR; Privacy by design; Privacy by default; Data protection;

  Sammanfattning : On May 25th 2018 a new general data protection regulation called GDPR took effect. The regulation contains rules regarding usage, storage and handling of data from individuals resident within The European Union. The new regulation caused big headlines regarding the impact GDPR would have on the affected enterprises and organizations. LÄS MER

 5. 5. Sustainable Behaviour through Nudging? : An Experimental Study on Nudging, Climate Change Denial and Political Orientation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hanna Lundström; [2019]
  Nyckelord :Nudging; Climate Change Denial; Political Orientation; Sustainable Consumption Behaviour;

  Sammanfattning : Can nudging promote sustainable consumption behaviour? This study investigates if nudging promotes more environmentally-friendly purchases when applying either a default option or adding a product to elicit the attraction effect in a consumption situation of electronic products. The study further investigates sustainable consumption behaviour by looking at political orientation and the degree of climate change denial. LÄS MER