Sökning: "deficiency disease"

Visar resultat 11 - 15 av 44 uppsatser innehållade orden deficiency disease.

 1. 11. Typ 2-diabetespatienters upplevelser av egenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Asplund Hanna; [2018]
  Nyckelord :Type 2 diabetes mellitus; self care; empowerment; experiences; nursing.; Typ 2-diabetes; egenvård; empowerment; upplevelser; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-diabetes är en folksjukdom som är utspridd över hela världen och förutses bli allt mer förkommande. Sjukdomen och dess komplikationer innebär en livsstilsförändring för de som drabbas men även en stor kostnad för samhället. LÄS MER

 2. 12. Hypokalcemi hos får

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Victoria Malmlund; [2018]
  Nyckelord :riskfaktorer; kalcium; enkätstudie; symptom;

  Sammanfattning : Akut kalciumbrist eller hypokalcemi är en sjukdom som vanligen drabbar tackor från 6 veckor före lamning fram till början av laktationen. Hos kor är sjukdomen väl dokumenterad medan det inte alls finns lika mycket forskning kring hur sjukdomen ter sig hos tackor. Tackan blir trött och avtrubbad och får muskelförlamningar. LÄS MER

 3. 13. Evaluation of biosand filter as a water treatment method in Ghana : An experimental study under local conditions in Ghana

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Linn Andersson; [2017]
  Nyckelord :Biosand filter; slow sand filter; Ghana; sustainable development;

  Sammanfattning : The availability to clean drinking water is something a lot of people take for granted today. Daily, there are about 1.8 billion people around the world that drinks water from a contaminated water source. LÄS MER

 4. 14. Etiology of patellar luxation in small breed dogs

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ana-Marija Camber; [2017]
  Nyckelord :patellar luxation; canine; dog; loose patella;

  Sammanfattning : Patellaluxation (PL) är en vanlig ortopedisk sjukdom som karakteriseras av att patellan kan luxera från trochlea ossis femoris. Detta sker antingen manuellt, spontant när hunden är i rörelse eller så är patellan permanent fixerad utanför fåran. LÄS MER

 5. 15. Kalciumomsättning och kalciumreglering : en jämförelse mellan värphöns och mjölkkor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Kajsa Lätt; [2017]
  Nyckelord :Kalciumbrist; Kalcium; Medullärben; Kalvningsförlamning;

  Sammanfattning : Kalciumbrist är ett kostsamt tillstånd för produktionen. När värphöns drabbas av kalcium-brist försämras skalkvaliteten på äggen och tillslut avtar äggproduktionen. Mjölkkor drabbas oftast av akut kalciumbrist före eller efter kalvning, vilket ofta leder till höga veterinärkost-nader och kan även orsaka andra sjukdomar. LÄS MER