Sökning: "define international business"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden define international business.

 1. 1. Bankmarknadens praktiska hållbarhetsarbete : en fallstudie på tre banker inom den svenska banksektorn

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Stina Sköld; Edward Svensson; [2019]
  Nyckelord :hållbar utveckling; bank; transparens; intressenter; hållbara investeringar; risker; miljö; Corporate branding; legitimitet; regelverk;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna påverkar oss alla och genom att citera Ban Ki-Moon: “Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringar” (Lunds Universitet, 2018) kan vi sammanfatta det som att drastiska förändringar behöver ske för vårt sätt att leva. I annat fall kommer miljön skadas ännu mer vilket kommer få konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Med mänskliga rättigheter i beaktande : den konceptuella förståelsen av human rights due diligence i svenska statliga skrivelser om företags ansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karin Grann; [2019]
  Nyckelord :Business; Human Rights Due Diligence; Responsibility; Human rights; UN Guiding Principles; David Miller; Sweden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera det mångtydiga begreppet due diligence och dess innebörd för ansvarsfördelning mellan stat och privata aktörer. Med utgångspunkt i Millers ansvarsteori analyseras uttryck för de dominerande tolkningarna i svenska statliga skrivelser. LÄS MER

 3. 3. A Study of Stibor - Sweden’s Most Important Number and the Rates That Could Come to Replace It

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anton Nystedt; Cecilia Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Stibor; Libor; ibor rate; reference rate; alternative reference rate; overnight rate; Business and Economics;

  Sammanfattning : As a working group named AGAR is currently looking into replacements and complements to Stibor, the subject of reference rates will become increasingly relevant in the coming years. This paper therefore investigates Stibor as well as future options for a Swedish reference rate, consolidating information of and opinions on reference rates in Sweden, primarily through the review of previous literature in the field and expert interviews with representatives of organisations in AGAR. LÄS MER

 4. 4. The role of the private sector in sustainable water management in Kazakhstan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Tais Reznikova; [2019]
  Nyckelord :sustainable water management; corporate water stewardship; engagement of private sector; CSR; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The social and environmental impacts associated with corporate water use and discharge in Kazakhstan is historically high, and in certain watershed pose a significant threat to the health of the local communities and ecosystems. Today the industries are consuming almost a third of freshwater and remain one of the biggest polluters in the country. LÄS MER

 5. 5. How the Nordic countries approach CSR and MSI : A study of firms’ CSR actions. The Nordic model.

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Elisabeth Axelson; [2018]
  Nyckelord :corporate social responsibility; sustainable development; Nordic model; institutions; multi-stakeholder initiatives; UN Global Compact; SDGs.; CSR; företags samhällsansvar; hållbar utveckling; nordisk modell; institutioner; multi-stakeholder initiatives; UN Global Compact; SDGs.;

  Sammanfattning : There is an increasing demand for the private sector to include corporate social responsibility in their business and everyday work. This thesis has studied the corporate responsibility of firms in the Nordic countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden), compared with firms in 18 other OECD countries. LÄS MER