Sökning: "defined benefit plans."

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden defined benefit plans..

 1. 1. Statsobligationsränta kontra bostadsobligationsränta - en jämförande studie av noterade bolags tillämpning av IAS 19 för svenska pensionsförpliktelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Brus Malin; Wilson Linn; [2020-09-08]
  Nyckelord :IAS 19 Ersättning till anställda; pensioner; diskonteringsränta; svenska pensionsförpliktelser; förmånsbestämda pensionsplaner.; IAS 19 Employee benefits; pensions; discount rate; Swedish pension obligations; defined benefit plans.;

  Sammanfattning : Background: When calculating future pension obligations, the debate in Sweden over the past 10 yearshas mainly been about the selected discount rate. IAS 19 states that the discount rate should be determinedby the reference to the market yields on high quality corporate bonds. LÄS MER

 2. 2. Defined Benefit Obligations - A Quantitative Study of the Managerial Opportunism within the Accounting of Defined Benefit Obligations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anders Dahnér; Martin Hallgren; [2019-08-08]
  Nyckelord :Defined benefit pension plans; Defined benefit obligations; DBO; DBP; Discount rate incentives; Managerial opportunism; Managerial Discretion; IAS 19; Accounting for pension obligations; Opportunistic accounting choices;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 3. 3. New potential treatment protocol for radiotherapy of glioblastoma

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Victor Pham; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Purpose: Improvements in mortality rate of glioblastoma patients have been limited during the past decades, due to the tumor’s rapidly growing and infiltrative behavior and resistance to current therapy. Recent findings show that higher brain mean dose strongly correlates with inferior overall survival and that local recurrences mainly occur centrally in previously irradiated regions. LÄS MER

 4. 4. IoT användning inom kommunal verksamhet : – i Östergötland

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lise-Lott Winnberg; Mimmi Jackléus; [2018]
  Nyckelord :Internet of things; IoT; digitalisation; Digitaliseringsmyndigheten; municipality; application; maintenance; information system; remote connection; e-services; public sector; SKL; government; IoT municipality; IT municipality; digitisation municipality; strategy; Internet of things; IoT; digitalisering; Digitaliseringsmyndigheten; kommun; tillämpning; underhåll; informationssystem; fjärranslutning; e-tjänster; offentlig sektor; SKL; regeringen; IoT kommun; IT kommun; digitalisering kommun; strategi;

  Sammanfattning : Internet of Things blir allt mer vanligt och inkluderas redan på vissa ställen i till exempel stadsplaner förnybyggnationer men finns även i smarta kontor och infrastruktur. Det finns en uppsjö med privatägdaföretag som specialiserat sig på IoT-lösningar och tillämpningar av detta på olika delar i samhället. LÄS MER

 5. 5. Förmånsbestämda pensionsplaner : En studie om koncerners val av diskonteringsränta i pensionsredovisningen utifrån aktuell skuldsättningsgrad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Felicia Jakobsson; Caroline Johansson; [2017]
  Nyckelord :Aktuariella antaganden; Diskonteringsränta; Förmånsbestämda pensionsplaner; Skuldsättningsgrad; IAS 19; Pensionsförpliktelse.;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study is to investigate the corporations that apply defined benefit pension plans with actuarial assumptions. The study intends to see if there is any correlation between the corporation’s debt-to-equity ratio and the choice of discount rate in their pension plan. LÄS MER