Sökning: "definition - Informationssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden definition - Informationssystem.

 1. 1. Lean – En utveckling från produktion till välfärd och service : En litteraturstudie av hur Lean utvecklats från produktion till välfärds- och servicebranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Erik Falenius; Mikael Jarl; [2019]
  Nyckelord :Lean; healthcare; service; Toyota Production System; Lean; healthcare; service; Toyota Production System;

  Sammanfattning : This study consists of two studies around Lean. The studies are limited to two databases and three different sectors, the industry sector where Lean originated from, and the welfare and service sectors. The first study is a quantitative pilot study on published articles. LÄS MER

 2. 2. A simulation and machine learning approach to critical infrastructure resilience appraisal : Case study on payment disruptions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Anna Samstad; [2018]
  Nyckelord :Data mining; resilience measure; attribute selection; error rate; classification; Datautvinning; resiliensmått; attributval; simulering; felfrekvens; klassificering;

  Sammanfattning : This study uses a simulation to gather data regarding a payment disruption. The simulation is part of a project called CCRAAAFFFTING, which examines what happens to a society when a payment disruption occurs. LÄS MER

 3. 3. … except death, taxes and the GDPR : En kvalitativ studie av huruvida hänsyn har tagits till informationskultur under arbetet inför GDPR på två svenska universitet

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Ludvig Paulsrud; [2018]
  Nyckelord :Information culture; The information culture toolkit; Change management; Recordkeeping; The records continuum; Recordkeeping informatics; GDPR; General data protection regulation; EU 2016 67; Informationskultur; Information culture toolkit; Förändringsarbete; Informationsförvaltning; Records continuum; Recordkeeping informatics; GDPR; Dataskyddsförordningen; EU 2016 67;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att undersöka om informationskultur är ett teoretiskt verktyg som kan bidra till en proaktiv informationsförvaltning, samt om informationskulturperspektivet kan vara till stöd för en organisation som genomgår ett förändringsarbete som påverkar informationsförvaltningen. I studien används Gillian Oliver and Fiorella Foscarinis definition av informationskultur, vilket de definierar som ”values accorded to information, and attitudes towards it, specifically within organisational contexts. LÄS MER

 4. 4. 5D-BIM i tidigt projektskede : Behov och förutsättningar för teknikdriven förändring

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Victor Holmberg; Wiking Westlund; [2018]
  Nyckelord :5D-BIM; Early stages; Technology driven change; Needs; 5D-BIM; Tidigt skede; Teknikdriven förändring; Behov;

  Sammanfattning : Building Information Modelling (BIM) involverar idag mer än bara 3D-modellering och möjligheter finns att addera dimensioner som tid (4D) och kostnad (5D). De positiva effekterna av 5D-BIM och potentialen att involvera fler aktörer tidigare i projektet gör det intressant att studera de faktiska behoven av 5D-BIM i tidigt skede av projektet. LÄS MER

 5. 5. IT-konsulters positionering inom artificiell intelligens nu och i framtiden

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Marcus Heidlund; [2018]
  Nyckelord :Artificial intelligence; IT-Consultancies; categories of AI; definition of AI;

  Sammanfattning : Artificial intelligence is a concept based on making machines think. The disciplines that study this range from behavioral science to computer science and mathematics. The different approaches have contributed to categorize the field of artificial intelligence into different areas and the definitions of artificial intelligence are many. LÄS MER