Sökning: "definition B-"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden definition B-.

 1. 1. “En talare åt gången” - En kvantitativ undersökning av hur manliga och kvinnliga politiker avbryts i 2010-talets slutdebatter i Sveriges Television

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alex Kennegård; Emelie Skoog; Ida Palm Ekspong; [2022-02-24]
  Nyckelord :Public service; final debate; gender equality; party leader; female politicians; male politicians; interruption; conversational analysis;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of the essay is to investigate whether female and male party leaders are being interrupted equally, during the 2010s final debates in Sveriges Television (SVT). This, due to Public Service’s requirements of conducting equal programme activities, where interruptions are used as a measurement of equality. LÄS MER

 2. 2. "Det gör ändå ingen skillnad”- En studie om upplevd diskriminering inom hälso- och sjukvården och anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Johansson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : According to Swedish law, all health care should be equal, and discrimination is illegal. If a patient is subjected to discrimination, they have the right to inform Diskrimineringsombudsmannen (Ombudsman against Ethnic Discrimination, DO). LÄS MER

 3. 3. An Approach for Defining and Measuring Student’s Knowledge in Online Education Systems

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Xiaohe Zhu; Katronnada Hmidi; [2022]
  Nyckelord :knowledge definition; knowledge measurement; online education systems; Bayesian Knowledge Tracing; machine learning;

  Sammanfattning : The educational industry has evolved with the development of computer technology. The online education system (OES) provides a more effective and efficient educational strategy for students benefiting from computer science technologies. LÄS MER

 4. 4. Värdebolag vs tillväxtbolag i en lågräntemiljö 2010-2019 : En jämförande studie mellan två investeringsstrategier genom beräkning av den riskjusterade avkastningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Claes Hardenbildt Nilsson; Samuel Wiklund; [2022]
  Nyckelord :Ränta; P E-tal; P B-tal; Värde; Tillväxt; Riskjusterad avkastning; Portfölj teori; Effektiva marknads hypotesen; Faktormodeller.;

  Sammanfattning : Intresset för sparande och aktiemarknaden har ökat kraftigt på senare år. Det kan delvis förklaras av att aktiemarknaden har blivit betydligt mer lättillgänglig med den digitala utvecklingen vilket har skapat nya förutsättningar för privatsparare att ta del av aktiemarknaden. LÄS MER

 5. 5. Public Service – at your service? : A study of attitudes toward the public service broadcasting company SVT

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Else Mikkelsen Båge; [2022]
  Nyckelord :Public service broadcasting; post-broadcast democracy; audience fragmentation; Sveriges television; media consumption; SOM institute; public service; publikfragmentering; sveriges television; svt; mediekonsumtion; som-institutet;

  Sammanfattning : Public service broadcasting is a longstanding broadcasting institution in Sweden. Being the most consumed and highly trusted media broadcasting institution on the market, it suffers both challenges and acclaim. It has become a highly politized matter. LÄS MER