Sökning: "definition av begreppet kund"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden definition av begreppet kund.

 1. 1. Den tredje parten : En fallstudie om ett rekryteringsföretags förhållningssätt till organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jesper Kask; Jesper Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Organisationskultur; Kulturell matchning; P-O fit; Rekrytering;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ska bidra med insikter kring hur ett externt rekryteringsföretag förhåller sig till organisationskultur och därmed den kulturella matchningen mellan organisation och kandidat.Teoretiskt perspektiv: Till grund för tolkning och analys av insamlade data ligger Schein och Scheins (2017) modell för undersökning av organisationskultur. LÄS MER

 2. 2. Viktiga faktorer vid utveckling av affärsområdetservice : En kvalitativ fallstudie på ett svenskt tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Industriell ekonomi; Högskolan Dalarna/Industriell ekonomi

  Författare :Jonna Bäckström; Fredrik Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Services; service; aftermarket; after-sales; value offer; Service; Eftermarknad; Värdeerbjudande;

  Sammanfattning : An increasing number of industrial manufacturing companies have made the transition to offer solutions, that include both its products and services for their customers rather than the products itself. Service is considered a lasting source of competitive advantage due to the difficulty to imitate by competitors. LÄS MER

 3. 3. Kvalitet i arbete med ensamkommande flyktingbarn

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Ewa Sörlin; [2017]
  Nyckelord :Quality; Quality Dimensions; Customer; Customer Needs; Unaccompanied Refugee Children.; kvalitet; kvalitetsdimensioner; kund; kundbehov; ensamkommande flyktingbarn.;

  Sammanfattning : Verksamheter som arbetar med ensamkommande flyktingbarn, både kommunala och privata, är av lagar och förordningar kravställda på att uppnå god kvalitet. Att uppfylla dessa krav är både avgörande och extremt viktiga för leverans av god kvalitet och tillfredsställelse av kundernas behov. LÄS MER

 4. 4. Vad är hållbar fondförvaltning? : En studie om hur oklarheter gällande hållbarhetsbegreppet påverkar fondmarknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Ringertz; Veronika Wallin; [2017]
  Nyckelord :Fund management; sustainability; conceptual problems; information asymmetries; institutional theory.; Fondförvaltning; hållbarhet; begreppsproblematik; informationsasymmetrier; institutionell teori.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns idag ett stort utbud av hållbara fonder på den svenska marknaden och intresset för att investera hållbart ökar. Dock finns det inte någon entydig definition av hållbarhet och därmed blir innebörden av ”hållbar fondförvaltning” diffus. LÄS MER

 5. 5. En hållbar kommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Josefine Fasth; Evelina Petersson; [2016]
  Nyckelord :Sustainability; sustainable communications; CSR; transparency; visibility; supply chain; hållbarhet; hållbar kommunikation; transparens; synliggörande; försörjningskedja; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to describe why companies reveal their sustainability performance for their customers and consumers. Sustainability is a complex concept without any public recognized definition, and therefore we want to highlight how the concept can be defined in different companies and if this has any bearing on what companies choose to make visible. LÄS MER