Sökning: "definition av begreppet professionell"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden definition av begreppet professionell.

 1. 1. Från klient till kund? : En kvalitativ studie om revisorns oberoende utifrån ett klient- och kundfokus

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Maja Forsell; Louise Hedelin; [2019]
  Nyckelord :independence; auditor; client; customer; professionalism; commercialism; oberoende; revisor; klient; kund; professionalism; kommersialism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisorns oberoende tycks ständigt bli ifrågasatt vid kriser och skandaler. Revisionsbranschen har på senare år kommersialiserats och revisorns professionella ansvar innefattar numera andra områden än de traditionella, vars inverkan på revisorns oberoende det råder delade meningar om. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsultens professionella identitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Eklund; Annica Thai; Maja Wikström; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; professional identity; management accountant; technological development; accounting; Digitalisering; professionell identitet; redovisningskonsult; teknisk utveckling; redovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Digitalisering och automatisering har en allt mernärvarande roll i samhället, med stor påverkan på olika yrken, där den mänskliga närvaron ersätts. Redovisningsbranschen har på senare tid varit starkt influerad av den tekniska utvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Slaget vid Tollense : Professionella krigare i bronsålderns Nordeuropa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linn Reinhold; [2019]
  Nyckelord :Bronze Age; Germany; Northern Europe; isotope analysis; warfare; warrior; weapons;

  Sammanfattning : Abstract 3200 years ago a massive battle took place at the river Tollense in MecklenburgVorpommern, Germany, possibly involving thousands of people. 130 victims have been found so far. Several show signs of former violence. Axes, wooden clubs, knives and a vast number of arrowheads have been found among the human skeletal remains. LÄS MER

 4. 4. Den Terapeutiska Relationen - Vad är den och hur gör man den bra?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Eric Svensson; Johan Petterson; [2014]
  Nyckelord :Common factors; Therapeutic alliance; Therapeutic relationship; Four stages of competence; Social constructivism; Terapeutisk relation; Terapeutisk allians; Samtalsbehandling; Socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att skapa klarhet kring vad som definierar begreppet den terapeutiska relationen, samt att ge en beskrivning av vad man som professionell samtalsledare bör tänka på när det gäller att skapa en så god terapeutisk relation som möjligt.Detta har gjorts i utgångspunkt av kvalitativa djupintervjuer med sju professionella samtalsledare, vilka i sina respektive beskrivningar, tillsammans kommit att utgöra en bild av hur man kan se på dessa två olika aspekter av begreppet. LÄS MER

 5. 5. Barn i behov av särskilt stöd? : en jämförande studie av det pedagogiska arbetet mellan Montessori-, Reggio Emilia-, Waldorf- och den traditionella förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Veronica Eriksson; Åse Johansson; [2008]
  Nyckelord :Särskilt stöd; Montessoripedagogik; Reggio Emilia-pedagogik; Waldorfpedagogik; Alternativ pedagogik; Förskolepedagogik; Specialundervisning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur pedagoger i förskolor med olika pedagogiska inriktningar definierar barn i behov av särskilt stöd. Vi vill också ta reda på vilka faktorer som påverkar deras val av arbetssätt samt vilka barn som är berättigade till ett åtgärdsprogram. LÄS MER