Sökning: "definition av erfarenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden definition av erfarenhet.

 1. 1. "Man tänker ju inte - nu ska jag använda flöde" : En studie om kommunikation av kroppslig kunskap bland gymnasieelever på estetiska programmet inriktning dans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Jennifer Larsson; [2023]
  Nyckelord :Dans; Danslärare; Energi; Fenomenologi; Flöde; Kroppslig kunskap; Tyngd;

  Sammanfattning : Abstrakt En danselev på gymnasiet ska efter tre års studier ha utvecklat ett dansspråk och kunna kommunicera sitt kroppsliga lärande. Det är en kunskap som kräver både tid och erfarenhet för att utveckla. LÄS MER

 2. 2. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i gymnasieskolan : En intervjustudie

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lena Bylund; [2022]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet; gymnasieskolan; polyfon; skolutveckling; skolans styrkedja; tyst kunskap; vetenskaplig grund;

  Sammanfattning : Sedan 2010 finns det i Sverige en lag som stadgar att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800 rev. 2020 5§). I detta arbete undersöks hur begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet begripliggörs av olika aktörer inom gymnasieskolans styrkedja. LÄS MER

 3. 3. Skönt när lärare har koll liksom, ja jag förstår dig : Röster från fyra flickor med autism – upplevelser från svensk grundskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Härdelin; Elena Henriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Henriksson, Elena och Härdelin, Maria (2022). “Skönt när lärare har koll liksom, ja jag förstår dig. Röster från fyra flickor med autism – upplevelser från svensk grundskola. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. En feministisk studie av den svenska Evangelieboken 2002

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Sara Forslund; [2022]
  Nyckelord :Feministteologi; Evangelieboken; Bibeln; erfarenhet; kvinnor; befrielse; förtryck; Elisabeth Shüssler Fiorenza; Rosemary Radford Ruether; androcentrism; patriarkal;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to make a feminist study of the Church of Sweden lectionary 2002. I have been interested in two specific subject areas. LÄS MER

 5. 5. En bra tränare är en engagerad tränare : En studie om ryttares erfarenheter av och förväntningar på tränare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Anna Olsson; Josefine Forslund; Louise Lundborg; [2022]
  Nyckelord :tränare; coaching; ryttare; utbildning;

  Sammanfattning : Att vara tränare inom ridsport skiljer sig på många sätt i förhållande till andra sporter. För att lyckas uppnå optimal utveckling hos de ekipage som tränas krävs djupgående kunskap inom åtskilliga områden. LÄS MER