Sökning: "definition av miljöproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden definition av miljöproblem.

 1. 1. Cirkulära affärsmodeller : En empirisk analys av tillämpat cirkulärt företagande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Cornelia Nilsson; Emma Matkovic; [2020]
  Nyckelord :Business Model Canvas; Circular Economy; Business Models; Plastic; Sustainable development; Business Model Canvas; Cirkulär Ekonomi; Affärsmodeller; Plast; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : A linear economy, which usually describes the current economic model, has not considered the ecological and social perspectives. This can be explained by increased consumption patterns, especially in the western world, led to large amounts of waste, reduced limited natural resources and increased environmental problems. LÄS MER

 2. 2. Miljöproblem i Sverige : Definition och vanligt förekommande termer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Kristin Frögren; [2019]
  Nyckelord :environmental issues; definition; environment; environmental goals; miljöproblem; definition; miljömål; miljöfrågor;

  Sammanfattning : Environmental problems currently lack a definition in the Swedish language. Subjective definitions could lead to counterproductiveness and misunderstandings between parties, which is why the aim of this thesis is to construct a definition for environmental problems. LÄS MER

 3. 3. Mikroplaster i jord och sediment – utveckling av metodför provbehandling och analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :William Thuné; [2018]
  Nyckelord :Mikroplast; jord; sediment; stereomikroskop; SEM; SEM; hållbar utveckling; provbehandling; analys;

  Sammanfattning : Fenomenet mikroplaster har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat i jord och sediment, varje dag kommer nya artiklar om mikroplasternas förekomst eller verkan. Intresset har ökat markant för mikroskopiska skräppartiklar i miljön. Mikroplast definieras som plastpartiklar mindre än 5 mm. LÄS MER

 4. 4. Energy Analysis of the Drying Hood in Paper Machine 1 at Stora Enso, Nymölla Mill

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Emmy Lam; [2016]
  Nyckelord :drying hood; paper machine; energy saving; Energy survey; energy mapping; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag (2014:266) i kraft från energimyndigheten. Lagen innebär att alla företag har en skyldighet att göra en energikartläggning för deras årliga energianvändning. Detta för att få ökad kunskap om vad energin används till i företaget. LÄS MER

 5. 5. Hållbart byggande - från teori till praktik: En studie om ingenjörsstudenters och lärares kunskaper och attityder om hållbar utveckling, miljöfrågor och hållbart byggande

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Martin Ring; Martin Fröborg; [2016]
  Nyckelord :Attityd; Kunskap; Hållbart byggande; Miljöfrågor; Byggingenjörer; Lärare;

  Sammanfattning : För att byggbranschen ska uppnå ett hållbart byggande har lärare på byggingenjörsprogram och nyutbildade byggingenjörer en viktig roll i att integrera hållbarhetskoncepten. Denna studie har via en enkät och via NEP-verktyget undersökt vilka kunskaper och attityder sistaårsstudenter och lärare på Malmö högskolas byggingenjörsprogram har kring miljöfrågor och hållbar utveckling (HU), samt hur de definierar hållbart byggande (HB). LÄS MER