Sökning: "definition av ordet strategi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden definition av ordet strategi.

  1. 1. Från Japanskit till Framgångssaga : En studie om kaizen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

    Författare :Anja Thörnell; Maria Widén; [2009]
    Nyckelord :Japan; kaizen;

    Sammanfattning : I en allt mer globaliserad värld ökar konkurrensen då fler företag ska tävla om de kunder som efterfrågar de produkter som erbjuds. Den ökande globaliseringen medför dock inte enbart negativa effekter för företag. En ny möjlighet ges till att lära sig av andra mer framgångsrika företag och ta del av vad som utmärker dem. LÄS MER