Sökning: "definition av samhälle och individ"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden definition av samhälle och individ.

 1. 1. Exkluderande verksamhet med ett inkluderande syfte – en studie av familjeklassens långsiktiga effekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Thörnholm; [2018]
  Nyckelord :familjeklass; Families And Schools Together; inkludering; Marlboroughmodellen; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Thörnholm, Jessica (2018). Exkluderande verksamhet med ett inkluderande syfte – en studie av familjeklassens långsiktiga effekter. LÄS MER

 2. 2. Arbete/sysselsättning, delaktighet och tillgänglighet i samhället för personer med funktionsvariationen aspergers syndrom

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Klara Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :funktionsvariation; aspergers syndrom; sysselsättning; arbete; tillgänglighet; delaktighet; empowerment; Nussbaums teori; kapaciteter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Detta arbete tar sin utgångspunkt i människors med funktionsvariationen aspergers/autismspektrumtillstånds egna erfarenheter samt en person som arbetar med funktionsvariationsfrågor på Funktionsrätt Sverige och olika former av material. Denna uppsats undersöker aspekterna tillgänglighet, delaktighet och arbete/sysselsättning för personer med funktionsvariationen aspergers/autismspektrumtillstånd utifrån ett empowerment-perspektiv samt utifrån kapacitetsansatsen. LÄS MER

 3. 3. Elevassistenters arbete i en utmanande skolmiljö och elever med utvecklingsstörning och autism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Britta Kaleta; [2014]
  Nyckelord :autism; elevassistent; utmanande beteende; utmanande miljö; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Britta Kaleta (2014) Elevassistenters arbete i en utmanande skolmiljö och elever med utvecklingsstörning och autism. (Student Assistants work in a challenging school environment and students with learning disabilities and autism). LÄS MER

 4. 4. Ämnet svenska, till vilken nytta? : En jämförelse mellan gymnasieelevers och gymnasielärares uppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Wendelin Zobel; [2009]
  Nyckelord :svenska; svenskämnet; ämnet; elever; lärare; gymnasieämnet; språk;

  Sammanfattning : BakgrundTrots att dagens läroplan ger möjligheten att individualisera undervisningen, uppstår ändå skillnader mellan lärares och elevers syn på vad ämnet svenska innebär. Ett nyttoperspektiv ger större möjligheter att finna vilka skillnaderna är. LÄS MER

 5. 5. Leva nära den döende – närståendes behov av stöd och hur sjuksköterskan kan tillgodose dem?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Sara Bergqvist; Tilia Björk; [2008-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Närstående är en del av döendes viktigaste nätverk. Enligt WHO:s definition ska palliativ vård syfta till att öka livskvalitén hos patienter med en livshotande sjukdom och deras närstående. LÄS MER