Sökning: "definition ekologiskt"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden definition ekologiskt.

 1. 1. Ekodistrikt : En litteraturstudie om en presenterad åtgärd från EU för ekologisk produktion

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Maja Larsson; Axel Nordström; [2023]
  Nyckelord :Biodistrict; organic farming; sustainable development; Södermanland; local food production; Ekodistrikt; ekologiskt jordbruk; hållbar utveckling; Södermanland; lokal matproduktion;

  Sammanfattning : Dagens matproduktion har fått ökad uppmärksamhet kring hur den kan anpassas för att försörja en växande befolkning, utan att negativt påverka klimatet. Att ställa om till ekologiskt är en presenterad lösning och politiker på nationell och europeisk nivå har satt tydliga mål och åtgärder gällande ekologiskt jordbruk, dels om andelen ekologiskt jordbruk, dels om hur det ska uppnås. LÄS MER

 2. 2. Matsvinn – ett problem eller ett medel för andra samhällsfunktioner? : matsvinnets organisering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anni Holmström; [2021]
  Nyckelord :matsvinn; organisering; matnav; food hubs; matsvinnsnav; food waste hubs; samhällsfunktion;

  Sammanfattning : Matsvinn är ett problem på flera nivåer i produktionskedjan och har därför blivit ett komplext problem som är svårt att lösa. Uppsatsens syfte är att studera hur organiseringen för att motverka matsvinn ser ut samt hur den påverkar livsmedelsystemet och kan fungera bidragande till samhället i stort. LÄS MER

 3. 3. Delad yta är dubbel yta

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Matilda Holmberg; Emma Sandin; [2021]
  Nyckelord :Delningsekonomi; bostäder; fastighetsutveckling; Boverkets byggregler; Hyreslagen; co-living; co-housing; cirkulär ekonomi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Boende baserat på delningsekonomi har blivit ett allt vanligare inslag både internationellt och på den svenska bostadsmarknaden. Tidiga former av delningsekonomi på bostadsmarknaden är Couchsurfing och AirBnB som skapat möjligheter för privatpersoner att hyra ut sina boenden när de står tomma. LÄS MER

 4. 4. Love thy neighbor: social sustainability assessment in built environments : the case of the Greenhouse project in Augustenborg ecocity, Malmö, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Reena A Q Naser; [2020]
  Nyckelord :Sustainability Science; Sustainable Community; Social Inclusion; Social Equity; Social Capital; Soft Infrastructure; Nordic Housing Model; Sustainable Urban Development; Social Sciences;

  Sammanfattning : Although one of the three pillars of the sustainability triad beside the economic and environmental, Social Sustainability (SS) is the least studied and researched. Since its definition, measurement and operation are subject to different interpretations, SS tends to be undertheorized and sometimes overlooked. LÄS MER

 5. 5. Områdesplanering i Årstadal : Hur fastställda visioner och mål på övergripande nivå uttrycks i områdesplanering med exempel på byggnadsprojekt och parketablering

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Kristina Lindgren; Mayssa Ouertani; [2020]
  Nyckelord :Area planning; Årstadal; Ecological sustainability; Social sustainability; Urban planing; Områdesplanering; Årstadal; Social hållbarhet; Ekologisk hållbarhet; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Årstadal som är belagd i Stockholm stad, har på senare år genomgått en rad olika förändringar. Området har övergått från att vara ett industriområde till att i dagsläget vara ett attraktivt bostadsområde. LÄS MER