Sökning: "definition hälsovetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden definition hälsovetenskap.

 1. 1. Sjöbjörn eller Landkrabba? : En undersökning av självskattning- och faktiskt resultat vad gäller simning och vattenlivräddning hos unga vuxna

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Daniel Olsen; [2020]
  Nyckelord :Simning; simtest; simförmåga; simkunnighet; livräddning; vattenlivräddning; livräddningstest; enkätundersökning; observation; självbedömning; självskattning; egenskattning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Uppsatsen undersöker självskattning mot faktiskt resultat i förmåga till simning och livräddning i vatten hos unga vuxna.  1. Hur många av deltagarna anser sig ha förmåga till simning och vattenlivräddning?  2. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av urininkontinens : - En litteraturöversikt med syfte att belysa bäckenbottenträning som egenvårdsbehandling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jane Josefsson; Fredrik Wiklund; [2019]
  Nyckelord :Egenvård; bäckenbottenträning; sjuksköterskans roll; upplevelser; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens påverkar individens hälsa och välmående. Sjuksköterskansbetydelse för att identifiera patienter med urininkontinens, och påbörja rättutredning/behandling, är avgörande. Dorothea Orems egenvårdsteori ger en grund tillförståelsen av egenvårdsbehov, för att uppnå hälsa. LÄS MER

 3. 3. Bålträningens effekt på smärta och funktion hos patienter med ländryggssmärta jämfört med annan träning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Henrik Larsson; Catrine Andersson; [2019]
  Nyckelord :Core; exercise; low back pain; training;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ryggproblematik är ett utbrett och vanligt förekommande problem som kostar samhället en stor summa pengar. Ett vanligt förekommande problemområde av ryggen är ländryggen. 70–80 % av Sveriges invånare drabbas någon gång under sin livstid av ländryggssmärta och många av dessa personer utvecklar kroniska besvär. LÄS MER

 4. 4. Inkludering av nyanlända elever i idrottsundervisning i skolan : En kvalitativ studie om lärare i idrott och hälsas erfarenhet av arbete med inkludering

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gustav Skans; [2019]
  Nyckelord :Nyanlända; inkludering; lärares erfarenheter; idrott och hälsa; skolan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka lärares erfarenheter av nyanlända elever i ämnet idrott och hälsa och lärares kunskaper om inkludering.   Två frågeställningar som studien undersökte var: 1. LÄS MER

 5. 5. Effekten av passivt hängande som behandlingsmetod hos patienter med subacromial smärta : En kvasiexperimentell studie

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Rosmarie Herrick; [2019]
  Nyckelord :Axelsmärta; fysioterapi; passivt hängande; subacromial smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Subacromial smärta är en av de tre vanligaste förekommande orsakerna till att patienter söker hjälp inom primärvården. En definition på subacromial smärta är att det är en icke-traumatisk smärta, oftast lokaliserad enbart i ena axeln, som skapar smärta i strukturer i och kring axelleden. LÄS MER