Sökning: "definition klient"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden definition klient.

 1. 1. Från klient till kund? : En kvalitativ studie om revisorns oberoende utifrån ett klient- och kundfokus

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Maja Forsell; Louise Hedelin; [2019]
  Nyckelord :independence; auditor; client; customer; professionalism; commercialism; oberoende; revisor; klient; kund; professionalism; kommersialism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisorns oberoende tycks ständigt bli ifrågasatt vid kriser och skandaler. Revisionsbranschen har på senare år kommersialiserats och revisorns professionella ansvar innefattar numera andra områden än de traditionella, vars inverkan på revisorns oberoende det råder delade meningar om. LÄS MER

 2. 2. Obligatorisk byrårotation : Påverkan på revisionskvaliteten och revisionens legitimitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Carl Amnell; Adam Knutsson; [2019]
  Nyckelord :audit quality; mandatory audit firm rotation; auditor rotation; listed companies; financial undertakings; revisionskvalitet; obligatorisk byrårotation; byrårotation; börsnoterade företag; finansiella företag;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2016 infördes lagen om tidsbestämd obligatorisk byrårotation för företag av allmänt intresse in i svensk lagstiftning. Definitionen "företag av allmänt intresse" innefattar börsnoterade företag och vissa finansiella företag. Regeln om obligatorisk byrårotation ingick i EU:s så kallade revisionspaket. LÄS MER

 3. 3. Outsourcing av Ekonomifunktionen : Relationen mellan klient och leverantör vid outsourcing av ekonomifunktionen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Kim Nylund; Narine Arevian; [2015]
  Nyckelord :Outsourcing; relationship; communication; trust; client- vendor relationship; Outsourcing; relation; kommunikation; tillit; kund- leverantörrelation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att belysa en ökad förståelse för hur relationen mellan leverantör och klient fungerar vid outsourcing av ekonomifunktionen. Detta med avseende på hur kommunikation och tillit påverkar relationen. Metod: Studien har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv med en socialkonstruktivistisk art. LÄS MER

 4. 4. Samtal om lidandet i det sociala arbetet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lena Källström; [2015]
  Nyckelord :social encounter; focus group interviews; profession; suffering as a concept; professional encounter; client; social worker; Social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Lena Källström Title: “Conversations about suffering in social work” (Translated title) Supervisor: Christina Erneling Assessor: The aim of this thesis is to investigate how social workers conceptualise, name, relate to and understand the suffering s/he encounters when meeting clients, both from the perspective of self and the other. The study investigates the view of the individual social worker to describe the encounter with help seekers where suffering as a phenomenon is mediated, interpreted and understood This work is of a descriptive character. LÄS MER

 5. 5. Rättsosäkerhet. Hur påverkar människors beteende utfallet i rättsliga processer?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Sannarum; [2014]
  Nyckelord :normer; rättsosäkerhet; beteende; kommunikation; interaktion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Författare: Maria Sannarum Titel: Rättsosäkerhet. Hur påverkar människors beteende utfallet i rättsliga processer? Magisteruppsats: SOCM13, 15 p Handledare: Birgitta Ericson Sociologiska institutionen, höstterminen 2013 Problem/Bakgrund: Det förekommer i Sverige att människor blir felaktigt dömda och även att skyldiga går fria. LÄS MER