Sökning: "definition personlig utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden definition personlig utveckling.

 1. 1. LSS i välfärdsstaten Sveriges politiska diskurs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emelie Nyberg; [2019]
  Nyckelord :funktionshinderpolitik; LSS; personlig assistans; politisk diskurs; diskursanalys; välfärdsstat; välfärdspolitik; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur den politiska diskursen om LSS förhåller sig till lagens ursprungliga intentioner samt vilken roll välfärdsstaten spelar i den politiska diskursen. Primärmaterialet för undersökningen är riksdagsdebatterna till två betänkanden och fem interpellationer. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet, organisationsstruktur och beslutsprocesser : En fallstudie om ett arbetsintegrerande socialt företag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linnea Ekström; Elin Sjölin; [2019]
  Nyckelord :Work integrating social enterprises; participation; empowerment; organizational; Arbetsintegrerande sociala företag; delaktighet; empowerment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsintegrerande sociala företag integrerar människor som varit utanför arbetsmarknaden under en längre period genom arbetsträning och sysselsättning. Kravet innebär att medarbetarna ska vara delaktiga i arbetet, företagets drift samt beslutfattandet vilket bidrar till personlig utveckling och empowerment. LÄS MER

 3. 3. Samhällsutmaningarnas lösning stavas Smart stad; hur påverkas den personliga integriteten? : En kvalitativ fallstudie om beslutsfattares inställning till och planer för personlig integritet i den smarta staden

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jonas Nord; Gabriel Wåhlberg; [2019]
  Nyckelord :Smart city; Privacy; Data processing; Democracy; GDPR; Privacy challenges; Qualitative research; Smart stad; Integritet; Datainsamling; Demokrati; GDPR; Integritetsutmaningar; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Svenska städer utmanas av ökad urbanisering, en skiftande demografi och krav på en minskad miljöpåverkan. Ett led i att bemöta dessa utmaningar är utvecklingen av den smarta staden. Den smarta staden saknar ännu en vedertagen definition men innebär en digitalisering och effektivisering av stadens funktioner. LÄS MER

 4. 4. Sustainable public transportation: quantifying the benefits of sustainable Bus Rapid Transit systems

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :Dmitrij Mostachjov; [2015]
  Nyckelord :Public transportation; Bus Rapid Transit; sustainability; quantification; sustainability impact assessment; Kollektivtrafik; Bus Rapid Transit; hållbarhet; kvantifiering; hållbarhetsbedömning;

  Sammanfattning : Transportation in densely populated areas is becoming increasingly problematic. Congestion, air pollution, accident-related fatalities and time wasted in traffic are only a few of issues associated urban transportation. LÄS MER

 5. 5. Ta steget utanför din komfortzon : en studie kring generation Y: s definition av framgång

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lisette Andersson; Liza Flodin; [2015]
  Nyckelord :Success; comfort zone; entrepreneurial success; generation Y; motivation; personal development; entrepreneur; Framgång; komfortzon; entreprenöriell framgång; generation Y; motivation; personlig utveckling; entreprenör;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar ämnena framgång, motivation, komfortzon, personlig utveckling ochallt inom avgränsningen entreprenörer inom generation Y. Studien är kvalitativ och ärgrundad på vetenskapligt granskade publikationer samt annan relevant teori. LÄS MER