Sökning: "definition problem"

Visar resultat 1 - 5 av 1241 uppsatser innehållade orden definition problem.

 1. 1. Vi lyfter omvårdnaden - om ni stöttar oss. Faktorer som främjar och hämmar införandet av en sjuksköterskeroll på avancerad nivå.

  Magister-uppsats,

  Författare :Erika Eriksson; Linnéa Johansson; [2022-02-09]
  Nyckelord :avancerad omvårdnad; främjande faktorer; hämmande faktorer; professionell roll; specialistsjuksköterska; sjukhus; systematisk litteraturstudie; utveckling av roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens komplexa sjukvård med bland annat en åldrande befolkning kräver att resurser i form av personal och kompetens optimeras för att en så god vård som möjligt ska kunna utföras. Specialistsjuksköterskor erhåller en högre kompetens efter avslutad specialistutbildning, vilket i sig leder till en högre patientsäkerhet om denna kompetens utnyttjas optimalt. LÄS MER

 2. 2. Segregation i diskussion: En frameanalys på riksdagsdebatten om socialekonomisk segregation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Filip Lindström; [2022]
  Nyckelord :Socioeconomic segregation; framing; frame analysis; framing strategies; political actors; policy problems; policy formulation; parliamentary debate; swedish parliament;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the Swedish parliamentary debate on socioeconomicsegregation over two time periods: between 1995-2000 and 2016-2021. Considering thatsocioeconomic segregation has been on the rise in Sweden over the past three decades, thisstudy attempts to analyze how the Swedish parliament has discussed this particular issue. LÄS MER

 3. 3. Något främmande i ditt blod : Undersökning av gifter i juridisk medicinska handböcker 1804-1838

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Daniel Strand; [2022]
  Nyckelord :Forensic medicine; Poison; Professionalization; Standardization; Classification;

  Sammanfattning : Poison has been a problem for doctors for a very long time. During the 19th centuary forensic medicine started to establish themself as their own institution. This essay includes three parts. The first part investigates how poison exist in many different forms, and how doctors during the 19th centuary defined and classified them. LÄS MER

 4. 4. "Värt att försvara, värt att bevara” - En diskursanalys av Försvarsmaktens styr- och policydokument

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amalia Adling Tufvesson; Ellen Wikström; [2022]
  Nyckelord :Försvarsmakten; Säkerhet; Realism; Hållbarhet; Green Security Theory; Miljö; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Already in 1979 the alarming trends of climate change were addressed at the first World Climate Conference (Rippel et al. 2020, s. 8). Now 40 years later, Planet Earth is facing a climate emergency (Ibid). LÄS MER

 5. 5. Predicting future problem gamblers using Machine Learning Algorithms

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Priyadarshini Selvaraju; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The work in this thesis attempts to identify potential gambling addicts inan online gambling website using machine learning models. Machine Learning can play a major role in predicting and identifying high-risk online players leading to self-exclusion and providing automated self- help tools to problem gamblers. LÄS MER