Sökning: "definition tortyr"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden definition tortyr.

 1. 1. Humanitarian interventions - Should it be legal under contemporary international law?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Alderin; [2018]
  Nyckelord :Public international law; Humanitarian interventions; Human rights; Responsibility to protect; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Humanitarian interventions is a well debated subject within international law. When it comes to the legality of humanitarian interventions the international community is divided and a lot of material regarding such interventions can be found. LÄS MER

 2. 2. Häktning av unga - Tortyr eller skälig åtgärd? : - En utredning kring lämpligheten i att använda häktning och restriktioner för unga lagöverträdare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victoria Ateva; [2016]
  Nyckelord :häktning; restriktioner; unga; skäligt; åklagare; häkte; socialtjänst; CPT; kritik; LVU; barnombudsmannen; barnrättskommittén; häktes- och restriktionsutredningen;

  Sammanfattning : Europarådets kommitté mot tortyr CPT, har under 24 år kritiserat Sveriges hantering av häktning och restriktioner för unga lagöverträdare. Den senaste kritiken kom den 17 februari 2016 och avser CPT:s besök i Sverige året innan. Åter igen visade rapporten på stora brister i svenska häkten. LÄS MER

 3. 3. Ett särskilt tortyrbrott i svensk rätt - En nödvändighet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jennifer Kyllergård; [2015]
  Nyckelord :CAT; Tortyrbrott; Tortyr; Criminal Law; Straffrätt; Folkrätt; Public International Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige var delaktig i framtagandet av FN:s konvention mot tortyr och har varit ansluten till den sedan 1986. Tortyrkonventionen innehåller en definition av tortyr och ett kriminaliseringskrav som föreskriver att alla anslutna stater ska se till att alla former av tortyr är kriminaliserade i den nationella lagstiftningen. LÄS MER

 4. 4. Det omänskliga lidandets diskurs : En diskussion kring FN:s definition av tortyrbegreppet i dialog med postkolonial teori

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Veronika Bäckman; [2015]
  Nyckelord :Tortyr; Omänsklig behandling; Postkolonial teori; Balakrishnan Rajagopal; Talal Asad; Judith Butler; Mattias Gardell;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to discuss whether remainders of colonial influences exist within the UN's definition of torture or not. The discussion has been presented from a postcolonial point of view, in dialogue with contemporary power critical theorists. LÄS MER

 5. 5. På flykt men inte flykting - En genomgång av de subsidiära skyddsbestämmelserna i svensk migrationsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emanuel Petersson; [2014]
  Nyckelord :skyddsbehövande; väpnad konflikt; migrationsrätt; folkrätt; förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda förhållandet mellan de två subsidiära skyddsbestämmelserna i utlänningslagens fjärde kapitel. Målet är att klargöra i vilka situationer som bestämmelsen om övriga skyddsbehövande utgör ett starkare skydd än bestämmelsen om alternativt skyddsbehövande. LÄS MER