Sökning: "definition välmående"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden definition välmående.

 1. 1. Arbetsterapeuters uppfattning om begreppet aktivitetsbalans - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jessica Björling; Emma Seldert; [2020-06-09]
  Nyckelord :Concept development; Health and well-being; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns en stark koppling mellan obalans i vardagsaktiviteter och stressrelaterad psykisk ohälsa. Med hjälp av interventioner baserade på det arbetsterapeutiska begreppet aktivitetsbalans kan människor med stressrelaterad psykisk ohälsa få hjälp att uppnå välmående och välbefinnande i vardagen. LÄS MER

 2. 2. Upplevelse av livskvalitet hos personer med långvarig artrosrelaterad smärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Lindström; Victoria Hultberg; [2020]
  Nyckelord :Long-term pain; pain; osteoarthritis; quality of life; patient experience; Långvarig smärta; smärta; artros; livskvalitet; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artros är en av de 10 mest vanliga sjukdomarna i världen och 25% av alla med artrosrelaterad rörelseinskränkning kan inte utföra dagliga aktiviteter i sitt liv. Sjukdomen leder till långvarig smärta och rörelseinskränkning som kan resultera i sjukskrivning och sjukpensionering. LÄS MER

 3. 3. UPPLEVELSER AV SOCIALT FLOW I ARBETSGRUPPER MED HÖG GRAD AV SOCIAL INTERAKTION

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Fredin; Linnéa Matkaselkä; [2020]
  Nyckelord :Social flow; social interaction; working groups; Socialt flow; social interaktion; arbetsgrupper;

  Sammanfattning : Kunskap om individuellt flow har börjat tillämpas på grupper i form av socialt flow, vilket har beskrivits som ett balanserat kollektivt sinnestillstånd inom en grupp med dynamiska, positiva interaktioner samt hög kollektiv kompetens. Det finns ännu inte en enhetlig teori och definition kring begreppet. LÄS MER

 4. 4. ”Allt ordnar sig till slut” En kvalitativ studie om att se tillbaka på konsekvenser av livsval

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Caroline Norman; Emma-Linnéa Viiri; [2020]
  Nyckelord :Successful Aging; Life Choices; Social Context; Positivity; Acceptance; Independence; Hälsosamt åldrande; Livsval; Social kontext; Positivitet; Acceptans; Självständighet;

  Sammanfattning : Äldre personer utgör en allt större del av befolkningen vilket gör att forskning kring hälsosamt åldrande blir mer aktuellt. Flera studier tyder på att ånger kring det förflutna har negativa konsekvenser för hälsan och att upplevelsen av att vara tillfreds har en positiv inverkan på välmående. LÄS MER

 5. 5. ”… mycket mindre ’distractions’ …” : Elevers upplevelser av särskilda undervisningsgrupper som undervisningsform utifrån ett välmåendeperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Fredrik Malmgren; [2020]
  Nyckelord :remedial classes; inclusive pedagogy; special education; school wellbeing; särskilda undervisningsgrupper; inkludering; specialpedagogik; välmående;

  Sammanfattning : In recent years there has been an increased focus on the concept inclusion within the area of pedagogic research. This has led to recommendations that it’s better to give pedagogical support within the regular schoolroom, rather than placing pupils with different abilities and needs to another classroom. LÄS MER