Sökning: "definition välmående"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden definition välmående.

 1. 1. Ledarskap 2.0 – Målet eller teamet först? : Frilansande projektledares upplevelser om att bygga och leda projektteam

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amanda Hjert; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; Team; Effektiva team; Gig-ekonomi;

  Sammanfattning : Studien behandlar hur frilansande projektledare agerar för att leda och bygga effektiva team i temporära ledarroller. Ämnet har studerats med hjälp av en kvalitativ metod med en semistrukturerad intervjuguide vars syfte var att inbringa förståelse för respondenternas framgångsfaktorer och utmaningar kring skapandet av effektiva team. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters uppfattning om begreppet aktivitetsbalans - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jessica Björling; Emma Seldert; [2020-06-09]
  Nyckelord :Concept development; Health and well-being; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns en stark koppling mellan obalans i vardagsaktiviteter och stressrelaterad psykisk ohälsa. Med hjälp av interventioner baserade på det arbetsterapeutiska begreppet aktivitetsbalans kan människor med stressrelaterad psykisk ohälsa få hjälp att uppnå välmående och välbefinnande i vardagen. LÄS MER

 3. 3. "Gudinnorna inom oss", en kraft i den tysta revolutionen? : ett religionpsykolgiskt utforskande av nyandlighet och dess möjligheter.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionsbeteendevetenskap

  Författare :Vendela Samaletdin; [2020]
  Nyckelord :Nyandlighet; själavård; institutionell religion; religiöst välmående;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get a better understanding of the growing interest inspiritualism and it’s possible consequences for society and the individual’s religiousmental health. This was made by seeing how well you could apply Frisk’s definition ofspiritualism (2006) and Wikström’s model of pastoral care (1999) on Bolens theory ongoddesses (1992). LÄS MER

 4. 4. Diskrimineringslagen ur ett terapeutiskt perspektiv - En undersökning av diskrimineringslagens användbarhet utifrån den enskildes upplevelser av diskriminering och diskrimineringstvister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Åberg; [2020]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; Terapeutisk juridik; Diskriminering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the availability of the Swedish Discrimination Act from the perspective of the individual, based on the individual’s experience of discrimination and the individual’s needs in a discrimination dispute. The background to the examination is a survey on discrimination towards junior doctors made by SYLF, Sveriges yngre läkares förening. LÄS MER

 5. 5. Upplevelse av livskvalitet hos personer med långvarig artrosrelaterad smärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Lindström; Victoria Hultberg; [2020]
  Nyckelord :Long-term pain; pain; osteoarthritis; quality of life; patient experience; Långvarig smärta; smärta; artros; livskvalitet; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artros är en av de 10 mest vanliga sjukdomarna i världen och 25% av alla med artrosrelaterad rörelseinskränkning kan inte utföra dagliga aktiviteter i sitt liv. Sjukdomen leder till långvarig smärta och rörelseinskränkning som kan resultera i sjukskrivning och sjukpensionering. LÄS MER