Sökning: "definition"

Visar resultat 1 - 5 av 6053 uppsatser innehållade ordet definition.

 1. 1. A Quantitative Evaluation of Systemic Risk in the European Banking Sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jimmy Andersson; Anders Svernling; [2020-07-07]
  Nyckelord :Systemic risk measures; Systemic risk contribution; European banking supervision; Risk rankings;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. I HUVUDET PÅ EN NYHETSUNDVIKARE - En kvalitativ intervjustudie om varför unga vuxna väljer att inte ta del av nyheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emerik Karlsson; Isabel Lassis Bolling; Sofia Tingstedt; [2020-06-25]
  Nyckelord :Nyhetsundvikare; nyhetskonsumtion; samtalsintervjuer; unga vuxna; sällankonsumtion; covid-19;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att förstå varför unga vuxna väljer att inte ta del av nyheter.Teori: Vad är en nyhet, vad är en nyhetsundvikare, användningsteorin och OMA-modellen.Metod: Kvalitativ forskningsintervju.Material: Nio intervjuer med nyhetsundvikare i åldrarna 20–30 år. LÄS MER

 3. 3. SHARENTING: ”MITT FLÖDE BESTÅR JU MESTADELS AV MITT BARN” - En kvalitativ intervjustudie som undersöker bakomliggande anledningar till att mammor delar bilder på sina barn på Instagram och Facebook.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isabell Ahlström; [2020-06-25]
  Nyckelord :Sharenting; Instagram; Facebook; uses and gratification; framställning; digital identitet; gemenskap; bekräftelse; tillhörighet; informationsdelning.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka vilka bakomliggande anledningar som gör att mammor väljer att publicera bilder på sina barn på Instagram och Facebook.Teori: Studien utgår från Uses and gratifications samt teorier kring framställning online. LÄS MER

 4. 4. Open Banking Loyalty A qualitative study on customer loyalty in retail banking.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Albin Läckberg; Timothy Larsson; [2020-06-23]
  Nyckelord :Open Banking; Customer Loyalty; Trust; Satisfaction; Switching costs;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 5. 5. EN UNDERSÖKNING AV BEGREPPET ’READYMADE’-LITTERATUR – med huvudfokus på Enrique Vila-Matas roman Dublinesk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Andreas Samuelsson; [2020-06-11]
  Nyckelord :Enrique Vila-Matas; Readymade Literature; Marcel Duchamp; Readymade; ’reality hunger’;

  Sammanfattning : This essay examines the usage of the ‘readymade’-technique in the literature by the spanish author Enrique Vila-Matas. Specifically in his novel Dublinesk. LÄS MER