Sökning: "dehumanisering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet dehumanisering.

 1. 1. Samhällsvåld och moral hos unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alfred Ericson; Ellen Flodmark; [2018]
  Nyckelord :Community violence; moral disengagement; moral agency; social cognitive theory; Albert Bandura; adolescents; young adults; cognitive functioning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Nyligen utgivna rapporter visar att våldet i det svenska samhället ökar, vilket leder till en rad konsekvenser för både samhälle och individ. Tidigare psykologisk forskning pekar på att hög exponering för samhällsvåld har en negativ inverkan på individers kognitiva funktioner och moral. LÄS MER

 2. 2. Compassion fatigue ur sjuksköterskans perspektiv : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Charlotte Ebenhart; Simon Uldén; [2016]
  Nyckelord :Compassion fatigue; sjuksköterskans upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I den vårdande professionen kommer sjuksköterskan att ta del av patientens lidande genom förmågan av compassion. Sjuksköterskans användande av sig själv som ett instrument kan utveckla en emotionell utbrändhet kallad compassion fatigue (CF). Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av compassion fatigue. LÄS MER

 3. 3. Händerna som håller - en fenomenologisk studie av hur skötare inom psykiatrin upplever arbetet med tvång och tvångsåtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Per Krakau; [2015]
  Nyckelord :Coercion; Psychiatry; Coercive care; Enrolled nurses; IPA; Moral stress; Dehumanization; Autonomy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master dissertation was to examine coercive care in the line of work, as it was perceived and experienced by enrolled psychiatric nurses. Semi-structured interviews were conducted with five participants who had current experiences of performing coercive acts towards patients. LÄS MER

 4. 4. Elektronisk mobbning : En kvantitativ studie om elektronisk mobbning med fokus på genus, anonymitet och konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Johan Hällström; Sandra Lilja; [2011]
  Nyckelord :elektronisk mobbning; ungdomar; kvantitativ; genus; anonymitet; konsekvenser; enkätundersökning; Philip Zimbardo; deindividualisering; dehumanisering;

  Sammanfattning : Abstract:Today many adolescents have access to computers and mobile phones.  They prefer to socialize through these means which has led to a new kind of bullying, the electronic bullying. The purpose of this study has been to examine the electronic bullying from the perspective of gender, anonymity and the consequences that it may lead to. LÄS MER

 5. 5. Stolthet och fördom : En studie av sociala strukturer och förändring innanför fängelsemurarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Oddveig B. Resic; [2002]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kriminalvårdens kritiska läge kräver nya tilltag beträffande möjligheter till behandling i anstalt samt hjälp till återanpassning till samhället. Strukturella och institutionella mönster förhindrar ofta ett verkställande av nytänkande rörande behandlingsformer och gör innovativa idéer svåra att genomföra. LÄS MER