Sökning: "deindividualisering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet deindividualisering.

 1. 1. Tillämpning Av Spö I Svenska Galopptävlingar Ur Ett Socialpsykologiskt Perspektiv : En kvalitativ studie om spöet och dess etiska komplikationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elina Manninen; [2015]
  Nyckelord :Legitimering; Social Anpassning; Våld emot djur; Tillämpning av spö;

  Sammanfattning : Tillämpningen av spö i Svenska galopptävlingar är etiskt problematiskt då det handlar om att slå eller stressa djur. Detta går emot den Svenska djurskyddslagen och organisationen Svensk Galoppsegna värdegrund. Dessutom överensstämmer inte tanken om spöets effektivitet med tidigareforskning om ämnet. LÄS MER

 2. 2. Elektronisk mobbning : En kvantitativ studie om elektronisk mobbning med fokus på genus, anonymitet och konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Johan Hällström; Sandra Lilja; [2011]
  Nyckelord :elektronisk mobbning; ungdomar; kvantitativ; genus; anonymitet; konsekvenser; enkätundersökning; Philip Zimbardo; deindividualisering; dehumanisering;

  Sammanfattning : Abstract:Today many adolescents have access to computers and mobile phones.  They prefer to socialize through these means which has led to a new kind of bullying, the electronic bullying. The purpose of this study has been to examine the electronic bullying from the perspective of gender, anonymity and the consequences that it may lead to. LÄS MER