Sökning: "dekadenslitteratur"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet dekadenslitteratur.

 1. 1. Döden klär henne : En studie om symbolen femme fatale under dekadensen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Louise Tauman; [2017]
  Nyckelord :Estetik; dekadens; symbolik; idéhistoria; litteraturvetenskap; diktanalys.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att undersöka den estetiska symbolen femme fatale. Det är en symbol som fick sitt starkaste fäste i sekelskiftets Frankrike, och allra starkast inom de dekadenta litterära och konstnärliga kretsarna. LÄS MER

 2. 2. "Derför att männen icke äro nog män" : Maskulinitetskonstruktioner i Stella Kleves Berta Funcke

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Casper Virkkula; [2013]
  Nyckelord :Stella Kleve; Mathilda Malling; Judith Butler; performativitet; maskulinitet; maskulinitetskonstruktioner; maskulinitetsforskning; manlighet; manlighetsforskning; litteraturvetenskap; dekadens; dekadenslitteratur; sekelskiftesprosa; hegemonisk maskulinitet; hegemoni; performativitetsteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Krogen, kamratskapen och kroppen : En kulturhistorisk analys av svensk dekadenslitteratur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Casper Virkkula; [2012]
  Nyckelord :Ola Hansson 1860-1925 ; Emil Kléen 1868-1898 ; Axel Wallengren 1865-1896 ; dekadens; litteratur; dekadenslitteratur; fin de siécle; maskulinitet; kulturhistoria; maskulinitetshistoria;

  Sammanfattning : Denna uppsats visar hur representationen av dekadent maskulinitet i svensk dekadenslitteratur från tiden strax innan sekelskiftet 1900 konstruerades. Genom att se till de tre författarna Ola Hansson (1860-1925), Emil Kléen (1868-1898) och Axel Wallengren (1865-1896) visas hur den dekadente mannen – dekadenten – skapas som karaktär och litterär figur. LÄS MER