Sökning: "deklarativ kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden deklarativ kunskap.

 1. 1. Tidig intervention i grundläggande taluppfattning : En insats på RTI-nivå 2 för elever i åk 1 som visat låga resultat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Susanne Aldén; Åsa Aretorn; [2019]
  Nyckelord :Intervention; taluppfattning; årskurs 1; Response to Intervention Tier 2; deklarativ declarative kunskap; konceptuell conceptual kunskap;

  Sammanfattning : Elever som har svårt att utveckla grundläggande taluppfattning ligger i riskzon för att hamna i matematiksvårigheter. Att istället tidigt få möjlighet att utveckla en god taluppfattning ger möjlighet att kunna följa den ordinarie matematikundervisningen i skolan med självförtroende och motivation. LÄS MER

 2. 2. Att bemästra talkombinationer i matematik : En experimentell studie i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Jessica Lindqvist; Magdalena Lundell; [2018]
  Nyckelord :matematiksvårigheter; deklarativ kunskap; specialpedagogik; RTI; intervention;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att utveckla deklarativ kunskap i matematik : - En studie genomförd i gymnasieskolan med fokus på elever    i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Eva Jansson; [2018]
  Nyckelord :undervisning; matematik; deklarativ kunskap; elever i behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : I denna studie prövas två olika metoder, träning på tid (ÖVA) och lärande som inbegriper förståelse (GL). Syftet är, att om möjligt, utröna vilken av dem som är den bästa för att eleverna ska lära sig enkel aritmetik i så mening att kunskapen blir deklarativ. LÄS MER

 4. 4. Balance of music education : chartering verbal and non verbal knowledges in the philosophies of music teachers in South Africa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ida Andersson; [2013]
  Nyckelord :music education; music; South Africa; declarative knowledge; procedural knowledge; teaching; musikundervisning; musik; Sydafrika; deklarativ kunskap; procedurell kunskap; undervisning.;

  Sammanfattning : This thesis discuss how balance between declarative and procedural knowledge can be reached in music education. The purpose is to shine light on how balance between different kinds of knowledge shows itself in South African music teachers descriptions of their ways of teaching. LÄS MER

 5. 5. Expertkunskap och metakognition : experters förmåga till metakognitiv övervakning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johan Andersson; [2001]
  Nyckelord :Metakognition; metakognitiv övervakning; expertkunskap; ACME; KMA;

  Sammanfattning : Metakognitiva processer och förmågor innefattar bland annat människans förmåga att reflektera över sin egen kunskapsnivå och minneskapacitet, och att utifrån detta till exempel kunna reglera tid och inlärningsstrategier vid inlärningssituationer. Kännetecknande för en person som räknas till att vara expert inom en viss domän är bland annat att denne anses kunna övervaka sin kunskapsnivå på ett korrekt sätt. LÄS MER