Sökning: "delägare"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade ordet delägare.

 1. 1. Belåning av ägarlägenhetsfastigheter : En utredning av svenska bankers skäl till att neka förvärvslån till ägarlägenhetsfastigheter.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Cornelia Wårhem; Mimmi Hallén; [2021]
  Nyckelord :ägarlägenhet; belåning; fastighetsrätt; banker; förvärvslån; låneprocess; pantsättning; grannelagsrätt;

  Sammanfattning : Inför ämnesvalet av det här arbetet upptäcktes att det var få av de stora bankerna i Sverige som beviljade förvärvslån till ägarlägenhetsfastigheter. Nämnda fenomen blev huvudfokus för uppsatsen, och arbetet fick syftet att utreda vilka juridiska och ekonomiska skäl som kunde föreligga. LÄS MER

 2. 2. Vem bryr sig om ägarna? : En kvalitativ studie om hur konsumenters attityd till ett företag påverkas av företagets ägare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Moa Landing; Johanna Wamfors; [2021]
  Nyckelord :attityd; ägare; konsumenter; trekomponentsmodellen; hållbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om konsumenters attityd till ett företag påverkas avföretagets ägare och vad utifrån trekomponentsmodellen som påverkar attityden. Det somundersöks är om konsumenter, med visst intresse för hållbarhet, ändrar attityd till ett företagnär det företaget får nya delägare vars verksamhet inte går i linje med företagets hållbara arbete. LÄS MER

 3. 3. Förrättningsavgifter för anläggningsförrättningar som avser enskilda vägar - Variationer och orsaker med sikte mot en enhetligare prissättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Stefan Crnoglavac; [2021]
  Nyckelord :Anläggningsförrättning; enskild väg; förrättningsavgift; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Property formation operation is facing increased digitalization, as a part of integration of digitalization in built-environment practices. In the light of this, the National Land Survey of Sweden’s property formation division is doing an overhaul of their current revenue model. LÄS MER

 4. 4. Nya regler för generationsskifte i fåmansföretag - Äntligen en neutral och likformig lagstiftning?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Blomstrand; [2020-05-17]
  Nyckelord :Generationsskifte; Fåmansföretag; Neutralitetsprincipen; Likhetsprincipen; Neutralitet; Likformighet;

  Sammanfattning : En stor del av de registrerade aktiebolagen i Sverige är företag med ett fåtal ägare, så kallade fåmansföretag. Fåmansföretag kan exempelvis utgöras av ett familjeföretag där verksamheten går i arv från generation till generation genom ett så kallat generationsskifte. LÄS MER

 5. 5. Den svenska CFC-lagstiftningen i ljuset av skatteflyktsdirektivet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Alexandersson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; CFC-beskattning; Etableringsfrihet; Skatteflykt; Skatteflyktsdirektivet;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2019 trädde Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juni om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion i kraft. Uppsatsen undersöker vad skatteflyktsdirektivet innebär för medlemsstaternas möjlighet att CFC-beskatta delägare inom EES. LÄS MER