Sökning: "del-helhet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet del-helhet.

 1. 1. Relationen mellan addition och subtraktion : En litteraturstudie om elevers förståelse för matematiska principer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Caroline Palmborg; Linnea Ståhl; [2020]
  Nyckelord :inverse principle; complement principle; aritmetik; addition; subtraktion; del-helhet;

  Sammanfattning : För att elever ska utveckla kunskap om matematiska principer behöver de ha kunskap om tals additiva del-helhetsrelationer och relationen mellan addition och subtraktion. Addition och subtraktion är varandras invers och det är viktigt att eleverna lär sig att addition och subtraktion inte är åtskilda räknesätt. LÄS MER

 2. 2. Tals additiva del-helhetsrelationer : En litteraturstudie om elevers förståelse av tals additiva del-helhetsrelationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Caroline Stern; Sophie Texén; [2020]
  Nyckelord :aritmetik; del-helhet; del-helhetsrelationer; additiva; addition och subtraktion;

  Sammanfattning : Aritmetik är den del inom matematiken som behandlar räknande och innefattar tals egenskaper och hur räknesätten fungerar och kan sättas i relation till varandra, däribland räknesätten addition och subtraktion. Förståelsen av tals egenskaper benämns vanligtvis som taluppfattning vilket innefattar olika aspekter av tal såsom bland annat tals del-helhetsrelationer. LÄS MER

 3. 3. Bilden av kreativitet : En studie om högstadieelevers syn på kreativitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Emilia Antonsson; [2020]
  Nyckelord :Kreativitet; bildämnet; högstadiet; gestaltning; diskursanalys; bildsemiotik;

  Sammanfattning : Denna undersökning handlar om att ta reda på hur elever i årskurs nio anser vad kreativitet kanvara. Hur gestaltar elever kreativitetsbegreppet i ett bokomslag? Vad berättar elevers bilder ochtexter om kreativitetsbegreppet via bildsemiotisk analys och diskursanalys? Dessa frågeställningarhar besvarats av tre elever utifrån en uppgift som jag skapat som handlade om att skapa ettbokomslag till en bok som skulle handla om kreativitet. LÄS MER

 4. 4. Hur avbrott på akutmottagningen påverkar patientsäkerheten - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Adam Sjöholm; Josefin Vingren; [2019-08-16]
  Nyckelord :Avbrott i arbetsflödet; sjuksköterskor; patientsäkerhet; säker vård; säkerhetskultur; akutmottagningen; akutsjukvård; upplevelse av vård;

  Sammanfattning : På akutmottagningen arbetar sjuksköterskan i team med att identifiera, undersöka, bedöma och behandla patienter med akuta symtom och tillstånd. Akutmottagningens arbetsform är hektisk och arbetssättet kräver att sjuksköterskan arbetar simultant med flera uppgifter. LÄS MER

 5. 5. Hur ser man bråk? : en studie om visuella representationer av bråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Miranda Rampe; Patricia Tuvesson; [2019]
  Nyckelord :Fraction; Visual representations; Representations; Five sub-constructs of fraction; Teachers perspectives; Teachers reasoning; Conceptual understanding; Bråk; visuella representationer; representationsformer; fem aspekter av bråk; lärares synsätt; lärares resonemang; begreppsförståelse;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi matematiklärares olika synsätt utifrån deras erfarenheter kring visuella representationer och aspekter av bråk. Lärare intervjuades om en uppsättning problem som deras elever fick lösa, vilka var de metoderna som användes. LÄS MER