Sökning: "del-helhetsrelationer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet del-helhetsrelationer.

 1. 1. Relationen mellan addition och subtraktion : En litteraturstudie om elevers förståelse för matematiska principer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Caroline Palmborg; Linnea Ståhl; [2020]
  Nyckelord :inverse principle; complement principle; aritmetik; addition; subtraktion; del-helhet;

  Sammanfattning : För att elever ska utveckla kunskap om matematiska principer behöver de ha kunskap om tals additiva del-helhetsrelationer och relationen mellan addition och subtraktion. Addition och subtraktion är varandras invers och det är viktigt att eleverna lär sig att addition och subtraktion inte är åtskilda räknesätt. LÄS MER

 2. 2. Fingeranvändning vid aritmetikuppgifter : Elever i förskoleklass kvalitativt olika sätt att använda fingrarna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Rebecca Karlsson; [2020]
  Nyckelord :mathematics; fingers; arithmetic; partial-whole relationships; preschool; matematik; fingrar; aritmetik; del-helhetsrelationer; förskoleklass;

  Sammanfattning : Fingrarna har länge använts som en konkret representationsform för att lösa aritmetikuppgifter. Det finns flera olika sätt att använda sig av fingrarna och dessa beror på vilka aspekter som individen har urskilt. LÄS MER

 3. 3. Tals additiva del-helhetsrelationer : En litteraturstudie om elevers förståelse av tals additiva del-helhetsrelationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Caroline Stern; Sophie Texén; [2020]
  Nyckelord :aritmetik; del-helhet; del-helhetsrelationer; additiva; addition och subtraktion;

  Sammanfattning : Aritmetik är den del inom matematiken som behandlar räknande och innefattar tals egenskaper och hur räknesätten fungerar och kan sättas i relation till varandra, däribland räknesätten addition och subtraktion. Förståelsen av tals egenskaper benämns vanligtvis som taluppfattning vilket innefattar olika aspekter av tal såsom bland annat tals del-helhetsrelationer. LÄS MER

 4. 4. Elevers strategier i additionsuppgifter med tiotalsövergång : En litteraturstudie om vilka strategier elever tillämpar för att lösa uppgifter med tiotalsövergång i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Oscarsson; Hanna Haraldsson; [2020]
  Nyckelord :del-helhetsrelationer; lågstadiet; strategier; tiotalsövergång; addition;

  Sammanfattning : Under vår verksamhetsförlagda utbildning väcktes ett intresse för vilka strategier elever använder sig av när de ska lösa additioner med tiotalsövergång. Flertalet av eleverna vi mötte hade problem att genomföra additionsuppgifter inom ett större talområde. LÄS MER

 5. 5. Tals del-helhetsrelationer : Elevers sätt att urskilja del-helhetsrelationer i öppna utsagor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Cecilia Rydberg; [2016]
  Nyckelord :part- whole relations; addition solving; subtraction solving; finger numbers missing number bonds; del-helhetsrelationer; additionslösningar; subtraktionslösningar; fingertalen; öppna utsagor;

  Sammanfattning : På vilket sätt kan vi hjälpa alla elever att bli förtrogna med matematikens uttrycksformer? Ett sätt är att bygga en stadig aritmetisk grund för eleverna där de befäster talens innehåll. Det är vad den här uppsatsen handlar om. LÄS MER