Sökning: "delad mobilitet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden delad mobilitet.

 1. 1. Autonoma fordonets påverkan på mobilitet - En studie som undersöker hur den framtida konsumentmarknadens förväntningar gällande autonoma fordonets påverkan på mobilitet stämmer överens med vad bilbranschen och staden i framtiden planerar att erbjuda för mobilietstjänster.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Brynzér; Emma Ingvarsson; [2019-06-20]
  Nyckelord :Autonoma fordon; mobilitet; rörlighet; Mobility as a Service;

  Sammanfattning : Autonoma fordon väntas få en allt större roll i framtidens transportmöjligheter. De väntas föramed sig mindre utsläpp, högre säkerhet samt skapa en ökad kapacitet i vägnätet. Denautonoma bilen väntas också på grund av sin flexibilitet konkurrera med kollektivtrafikenvilket kan föra med sig en rad olika utmaningar. LÄS MER

 2. 2. A new business model strategy to improve shared mobility services : A case study on Sweden

  Master-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Zineb Aneflouss; [2018]
  Nyckelord :Shared mobility; Carpooling; Car-sharing; Shared mobility services; features; Business model; Delad mobilitet; bilpoolning; bildelning; Delad mobilitetstjänster; Funktioner; Affärsmodell.;

  Sammanfattning : It is widely recognized that the world’s over-reliance on transportation contributes to many environmental problems, especially in urban areas. Sustainable  mobility is a solution and an important dimension of a Smart City. LÄS MER

 3. 3. Företagskommunikation med mobila intranät

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Marcus Gedda; [2018]
  Nyckelord :Intranät; Mobila Intranät; Företagskommunikation; Mobilitet; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Människor är ständigt i rörelse och behöver tillgång till information som behövs för ett väl utfört arbete. Internkommunikation med mobila intranät undersöker hur användandet av det mobila intranät, ett medie som genom åren blir en del av organisationers val av kommunikat-ion mellan de anställda. LÄS MER

 4. 4. Corporate Mobility as a Valuable Service? : An Exploratory Study from a Business Model Perspective

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :SOFIE LINDBLAD; SUSANNA NYGÅRDS; [2018]
  Nyckelord :corporate mobility; Mobility as a Service; corporate Mobility as a Service; business model; business model innovation; value; triple bottom line; interntransporter; Mobility as a Service; corporate Mobility as a Service; affärsmodell; affärsutveckling; värde; hållbarhet;

  Sammanfattning : In light of globalisation and sustainability challenges, the potential of shared mobility, or Mobility as a Service (MaaS), has been acknowledged as a way to improve mobility and transport both for the individual user and society at large. A specific type of mobility is that of corporate mobility, or how companies enable their employees to transport themselves during the workday as well as to and from work. LÄS MER

 5. 5. Vad påverkar den ekonomiska bedömningen av medlemskap i bilpooler hos bilpoolsmedlemmar? -Ett critical case av bilpoolsmedlemmar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Abrahamsson; Johan Morsten; [2016-06-15]
  Nyckelord :Delningsekonomi; delad mobilitet; bilpool; bekvämlighet och privatekonomi; Sharing Economy; shared mobility; car sharing; convenience and personal finance;

  Sammanfattning : The study intends to provide a greater understanding of what influences the economic assessmentfor a car sharing membership. The study is structured through a qualitative survey, involving carsharing members' experiences. The information is gathered through the execution of eleven semistructuredtelephone interviews. LÄS MER