Sökning: "delaktighet gymnasiesärskola"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden delaktighet gymnasiesärskola.

 1. 1. Samtalsmattan som kommunikationshjälpmedel En kvalitativ studie i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pernilla Lilja; Annelie Hedin-Ryan; [2020-01-15]
  Nyckelord :Grundsärskola; samtalsmatta; språksvårigheter; AKK; delaktighet; inflytande;

  Sammanfattning : SyfteVårt syfte med studien var att öka kunskapen om hur samtalsmattan fungerar somkommunikationshjälpmedel för elever i språksvårigheter på två grundsärskolor och engymnasiesärskola. Våra frågeställningar var; Vilka aspekter är centrala för att samtalsmattanska fungera som ett AKK- hjälpmedel? Hur fungerar samtalsmattan som ett AKK- hjälpmedelför eleven att uttrycka åsikter och känslor? Vilka strategier behöver man som samtalsledare?Hur fungerar samtalsmattan ur kommunikationssynpunkt vid utvärdering av skol- ochelevarbeten. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg i undervisningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning : en studie ur ett sociokulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Lisa Söderlund; Hanna Kenny; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; gymnasiesärskola; kunskap; lärande; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : I vårt informations- och kommunikationssamhälle utvecklas tekniken ständigt. För elever med intellektuell funktionsnedsättning kan digitala verktyg vara användbara för att kunna ta en aktiv del i samhället. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg i undervisningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning : en studie ur ett sociokulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Hanna Kenny; Lisa Söderlund; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; gymnasiesärskola; kunskap; lärande; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : I vårt informations- och kommunikationssamhälle utvecklas tekniken ständigt. För elever med intellektuell funktionsnedsättning kan digitala verktyg vara användbara för att kunna ta en aktiv del i samhället. LÄS MER

 4. 4. Information vid inskrivning i grundsärskola och gymnasiesärskola : Om den information vårdnadshavare får kring möjligheter och begränsningar vid val av skolform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Hanna Andersson; Emma Svensk; [2020]
  Nyckelord :mottagande; grundsärskola; gymnasiesärskola; intellektuell funktionsnedsättning; normkritik;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur vårdnadshavare uppfattar och förstår den information de får gällande deras barn när de utreds för mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Nio halvstrukturerade telefonintervjuer genomfördes med vårdnadshavare till barn och ungdomar på grundsärskolan och gymnasiesärskolan. LÄS MER

 5. 5. I särklass och särskild i klass : Samläsning för ökad delaktighet?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Petra Mattisson; [2019]
  Nyckelord :Bemötande; delaktighet; gymnasiesärskola; inkludering; lärmiljö; samläsning;

  Sammanfattning : Skolans uppdrag är att skapa en känsla av sammanhang för alla elever, oavsett elevens förutsättningar. Alla elever ska kunna känna delaktighet och ha möjlighet att utvecklas och det är allas ansvar. LÄS MER