Sökning: "delaktighet i barnavårdsutredning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden delaktighet i barnavårdsutredning.

 1. 1. Vem får vara med? : En kvalitativ studie om socialsekreterares perspektiv på barns möjligheter till delaktighet i barnavårdsutredningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Frida Ekdahl; Caroline Fröman; [2018]
  Nyckelord :Barn; delaktighet; kompetens; aktörskap; barnavårdsutredning;

  Sammanfattning : Möjligheterna för barn att vara delaktiga i barnavårdsutredningar varierar och det förekommer även svårigheter med att skapa förutsättningar för delaktighet. För att bättre förstå detta, undersöker den här studien socialsekreterares perspektiv på hur barns möjligheter till delaktighet ter sig och i vad mån socialsekreterare beskriver barn som kompetenta aktörer eller inte. LÄS MER

 2. 2. Fragment av ett barnperspektiv : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av kontakten med socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Pontus Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Bemötande; delaktighet; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänsten har rätt att få information som är anpassad så att de förstår den. Detta är en förutsättning för att barn och unga på bästa sätt ska kunna vara delaktiga i frågor som rör dem. LÄS MER

 3. 3. Barns aktörskap i socialtjänstens barnavårdsutredning : En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med barns delaktighet och inflytande under utredningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sofia Tobiasson; Marina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Children s agency; children s participation and influence; social services; social worker; child protection investigation; Barn som aktörer; barns delaktighet och inflytande; socialtjänsten; socialsekreterare; barnavårdsutredning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe and analyze how social workers participate in the operationalization of children's agency in child welfare research. In order to fulfill the purpose and answer our questions, we have used qualitative semistructured interviews. LÄS MER

 4. 4. Synen på BBIC : Socialsekreterares syn på utredningsmetoden BBIC - Barns behov i centrum

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Berglund; Sandra Jonsson; Jennie Öhlund; [2014]
  Nyckelord :BBIC- Barns Behov I Centrum; Barnavårdsutredning; Barns röst;

  Sammanfattning : Socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar börjar se barnen alltmer som egna individer och tar del av barnens berättelser och åsikter. Socialstyrelsen har utarbetat modellen BBIC som står för “Barns behov i Centrum”. LÄS MER

 5. 5. ”Jag vet att de bara låtsaslyssnar på vad jag säger.” Ungdomars upplevelse av delaktighet i barnavårdsutredningar.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan;

  Författare :Janna Törneman; Therese Dagérus; [2011]
  Nyckelord :barn; ungdom; delaktighet; barnperspektiv; barnavårdsutredning; barns bästa; socialtjänsten;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore young people's participation and experience of participation in child protection investigations. The study was conducted using qualitative methodology and is based on interviews with four adolescents aged 13-19 years old who have experience of child protection investigations. LÄS MER