Sökning: "delaktighet i omvårdnaden"

Visar resultat 1 - 5 av 331 uppsatser innehållade orden delaktighet i omvårdnaden.

 1. 1. Närståendes upplevelse av delaktighet i vården till patienter med pankreascancer

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Strålin; Britt-Marie Stenander; [2024-02-12]
  Nyckelord :Pankreascancer; närstående; delaktighet; stöd; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med pankreascancer har ofta stor symptombörda både relaterat till sjukdomen och den onkologiska behandlingen. Det medför många gånger behov av närståendes stöd för att få vardagen att fungera. I den personcentrerade vården ingår den närstående som en del av partnerskapet. LÄS MER

 2. 2. Patienters uppleverser av överrapportering vid sängkanten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nikita Sandström; Linnea Svensson; [2024]
  Nyckelord :Nurse; Bedside shift report; Patient; Patient experience; Sjuksköterska; Överrapportering vid sängkanten; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överrapportering mellan skiftbyten inom vården har en viktig roll när det gäller överföring av information till nästkommande sjuksköterska. Inom hälso- och sjukvården finns olika rapporteringssätt, samtal mellan sjuksköterskor avskilt på en expedition och rapportering vid sängkanten hos patienten. LÄS MER

 3. 3. UNGDOMARS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED DIABETES TYP-1

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Molly Falkebäck; Sofia Ljungström; [2023-06-27]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ-1; hälsa; sjuksköterska; stöd; ungdomar; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ-1 är en kronisk sjukdom som innebär att kroppens produktion av insulin upphör. Sjukdomen innebär stora livsstilsförändringar för att upprätthålla hälsan vilket kan vara påfrestande för ungdomar. LÄS MER

 4. 4. Effekter och upplevelser av fysisk aktivitet för barn och unga vuxna med depression - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Gardtman; Sofia Malmberg; [2023-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är ett globalt hälsoproblem som orsakar stort lidande. Idag lider fler barn och unga vuxna av depression och konsumerar större mängd antidepressiv medicin än någonsin tidigare. Standardbehandlingen av depression är psykologisk och/eller farmakologisk behandling, fysisk aktivitet erbjuds endast som en tilläggsbehandling. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta som psykiatrisjuksköterska på vårdcentral

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Ward; [2023-03-31]
  Nyckelord :Primary health care; mental health nurse; psychiatric nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primärvården har i uppdrag att utreda och behandla psykisk ohälsa. Depression, ångest och stressutlöst psykisk ohälsa är exempel på tillstånd som står för en stor del av vårdbesöken. Det finns en stor variation hur regionerna formulerar och utövar uppdraget kring psykisk ohälsa. LÄS MER