Sökning: "delaminering"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet delaminering.

 1. 1. Massivträbyggnader : En jämförelse mellan byggbranschens ambitioner och dagens kunskapsläge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :David Wiberg; [2021]
  Nyckelord :KL-trä; självslockning; delaminering;

  Sammanfattning : Dagens samhällsdebatt handlar till stora delar om klimatförändringarna och hur vi människor ska göra för att minska utsläppen av växthusgaser. Detta är något som också speglat av sig på byggbranschen då efterfrågan på flerbostadshus i massivträ ökat kraftigt de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Structural optimization of electronic packages using DOE

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära

  Författare :Robin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Design of experiments; DOE; Structural optimization; Electronic packages; DOE; Försöksplanering; Strukturoptimering;

  Sammanfattning : The reliability of a mechanical system containing electronic packages is highly affectedby the environment the system is stationed in. The difference and fluctuationsbetween the ambient temperature and the operating temperature of the electronicpackage cause accumulation of inelastic strains in the package components thusdecreasing the service life. LÄS MER

 3. 3. Branddimensionering av anslutning i KL-trä med inslitsad plåt och dymlingar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofie Bengtsson; Felix Göransson; [2020]
  Nyckelord :Korslaminerat trä; KL-trä; Dymlingar; Branddimensionering; Brandmotstånd; Inslitsad plåt;

  Sammanfattning : Denna studie beskriver och analyserar de viktigare delarna kring branddimensionering för exponerat korslaminerat trä (utan beklädnad) med avseende på anslutningar med inslitsade plåtar och dymlingar. Det är dock brist på beräkningsmetoder för sådana anslutningar. LÄS MER

 4. 4. Sensor karakterisering kring delaminering

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Sanjib Paul; [2020]
  Nyckelord :Ultrasonic Double Sheet Monitor DSM ; PACTware; Sensor Characterization; Delamination; Double Sheet; Sensor karakterisering; Delaminering; Dubbelark;

  Sammanfattning : Dagens industrier håller på att bli allt mer automatiserade, smartare och effektivare, i samband med detta ökas kraven att man tar fram noggrannare och pålitligare sensorsystem som är även kostnadseffektiva. Målet med denna undersökning har varit tillsammans med Iggesund Pappersbruk är att karakterisera noggrannheten för sensorn Ultrasonic Double sheet moniter (DSM) och även ta fram riktlinjer för en ingående inline mätande prototyp. LÄS MER

 5. 5. Brandbelastning i träbyggnader : Jämförande beräkning och kartläggning om hur branschen hanterar permanet brandbelastning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kajsa Eriksson; Löfgren Jenny; [2020]
  Nyckelord :Fire load; Permanent fire load; charing; tall wood building; Boverket; fire; delamintion; combustible structure; Brandbelastning; Permanent brandbelastning; förkolningshastighet; flervåningshus i trä; Boverket; delaminering; brännbar stomme;

  Sammanfattning : Wood is a renewable material, it is strong in relation to its weight, climate smart but also combustible. Owing to its many advantages and the easy access in Sweden, wood is motivated as a topical building material. However, the aspects related to the combustible nature need to be considered in the design of buildings with a wooden frame. LÄS MER